Skip to main content
  • Derde editie douanecongres

Derde editie douanecongres

Opnieuw schot in de roos

Afgelopen week kon het derde douanecongres opnieuw rekenen op een ruime belangstelling. De meer dan 200 deelnemers kregen  boeiende uiteenzettingen over drie thema’s: het UCC - één jaar na implementatie, de opportuniteiten van e-commerce en de uitdagingen van de brexit.

 

UCC: één jaar later

Frank Janssens van DG TAXUD, bracht een overzicht en planning van het Europese IT-werkprogramma met het oog op een volledige digitalisering van het douaneaangifteproces tegen 2020, zoals voorzien in het UCC. De impact van deze nieuwe Europese douanewetgeving op het bedrijfsleven werd toegelicht door Bart De Boeck (Caterpillar) en Daan De Vlieger (Deloitte). In het debat dat daarop volgde onderstreepte Werner Rens, adviseur-generaal klantenmanagement en marketing van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA), de faciliterende rol die de douane kan spelen voor België en de haven van Antwerpen bij het aantrekken van European customs competence centers.

E-commerce

De handel via het internet neemt steeds grotere proporties aan. Dat heeft gevolgen voor de organisatie van de logistieke stromen. Michaël Van Giel, ere-gewestelijk directeur der douane en accijnzen, gaf een overzicht van de mogelijke businessmodellen waarbij de opportuniteiten op het vlak van douane en de verplichtingen inzake btw in kaart werden gebracht.

Dominique Willems (CLECAT) benadrukte dat e-commerce niet langer een randverschijnsel is en raadde de logistieke sector aan deze boot niet te missen. Tijdens het daaropvolgende debat bleek het onderdeel fiscaliteit een grote blinde vlek in het e-commercegebeuren.

Brexit

Het is natuurlijk koffiedik kijken wat de gevolgen zullen zijn van de harde uitstap van het VK uit de EU. Toch konden Kristof Vranckaert (adviseur AADA) en Fernand Rutten (Deloitte) duidelijk schetsen welke grote vragen men zich als bedrijf nu al het beste kon stellen om zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op de twee mogelijke scenario’s die de handelsbetrekkingen tussen het VK en de EU zullen bepalen.

In zijn daaropvolgende slotspeech gaf Johan Van Overtveldt - minister van Financiën- al een eerste concreet voorbeeld van de gevolgen van de brexit: Lloyd’s of London heeft namelijk beslist om zijn ‘mainland branch’ in Brussel te vestigen. De minister maakte zich sterk dat er nog Angelsaksische verzekeringsmaatschappijen zullen volgen om, naast hun Londens hoofdkantoor, ook in de EU een kantoor te openen.

Primeurs

Tenslotte kon de minister de aanwezigen nog twee belangrijke doorbraken meedelen die de douaneprocessen sterk vereenvoudigen en waardoor België een koppositie inneemt in de EU. Zo is België de eerste lidstaat waarin de grensoverschrijdende vergunning Centralised Clearance werd afgeleverd aan logistieke dienstverleners. Hierdoor kunnen onder meer in de Antwerpse haven douaneaangiftes ingediend worden voor goederen die in om het even welke lidstaat worden in- of uitgevoerd. De tweede vereenvoudiging is de zogenaamde borgakte-plus, waardoor Belgische douanevertegenwoordigers kunnen optreden als directe vertegenwoordiger met financiële faciliteiten. Beide maatregelen zijn het gevolg van de intensieve samenwerking van de Antwerpse havengemeenschap en de douaneautoriteiten in de schoot van het Nationaal Forum. Deze vereenvoudigingen zullen zowel industriële als logistieke ondernemingen stimuleren om hun goederen via Belgische zee- en luchthavens in- of uit te voeren.

 

Bekijk hier de foto’s.

douanecongres