Skip to main content
  • Deelnemen
Voka Community -

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Neem je deel aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), dan werken we samen een jaaractieplan op maat van jouw bedrijf uit, in lijn met de 5 pijlers van duurzaam ondernemen en de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voer je binnen dit traject minimum 10 acties uit, dan belonen we je met het VCDO-certificaat. Een tastbaar bewijs van jouw inzet.


         

 

'De best presterende beursgenoteerde bedrijven zetten langetermijnwaarde en duurzaamheid centraal in wie zij zijn en waar ze voor staan.’

Alison Kay van McKinsey in FT-panel over verantwoord leiderschap.

Waarom deelnemen?

  • Je neemt voorsprong in een onafwendbare internationale trend
  • Je creëert in je organisatie een draagvlak voor duurzaamheid
  • Je optimaliseert je proces en bespaart kosten
  • Je versterkt je internationaal imago
  • Je werkt gegarandeerd conform de sociale, welzijns- en milieuwetgeving
  • Je vermindert je ecologische voetafdruk
  • Je kan ervaringen delen met andere deelnemers

Verloop van het traject

1. Kandidatuurstelling: elke Vlaamse onderneming kan zich kandidaat stellen voor deelname aan het VCDO, ongeacht de grootte van de onderneming, aantal werknemers of aard van de activiteit. 

2. Kick-off en nulmeting: bij een eerste deelname wordt een conformiteitsaudit uitgevoerd met betrekking tot de relevante wetgeving. Daarnaast zal er een nulmeting plaatsvinden waaruit mogelijke acties voortvloeien. Na de kick-off zal je samen met de adviseur duurzaam ondernemen een actieplan opstellen, op maat van je bedrijf.

3. Tussentijdse adviesmomenten: tijdens deze adviesmomenten krijg je de mogelijkheid om een (digitale) afspraak te maken met jouw adviseur.

4. Eindevaluatie: na afloop van het actiejaar word je bezocht door een evaluatieteam, samengesteld uit de coördinator VCDO én vertegenwoordigers van de evaluatiecommissie.

5. Uitreiking: op basis van de evaluatie en eventuele aanvullende informatie die je ons verschaft, beslist de evaluatiecommissie of het VCDO kan worden toegekend.

Interesse om deel te nemen?

Neem vrijblijvend contact op met een adviseur uit uw regio!