Skip to main content
  • Complex project extra containercapaciteit
Voka Community -

Alfaport Voka

Op 21 december 2018 deelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts, het voorontwerp van voorkeursbesluit mee aan de Vlaamse regering. Dit voorontwerp motiveert waarom alternatief 9 als het minst schadelijke alternatief de voorkeur geniet. Tevens geeft het voorontwerp van voorkeursbesluit aan welke acties de volgende jaren noodzakelijk zijn om de impact van dit alternatief te compenseren en te milderen. 

Dit actieplan wordt nog verder verfijnd in de aanloop naar het ontwerp van voorkeursbesluit. Deze maand kunnen de adviesinstanties dit voorontwerp van voorkeursbesluit bestuderen. Verwacht wordt dat er in het voorjaar een ontwerp van voorkeursbesluit zal genomen worden.

Tevens is een werkgroep Doel opgestart, die het toekomstperspectief voor Doel onderzoekt. Zij bekijkt welke evolutie gewenst is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Alfaport Voka heeft alvast aan de Vlaamse overheid meegedeeld dat het toekomstperspectief voor Doel geen beperkingen of hypotheek mag leggen op de optimale exploitatie van de terminal aan het nieuwe dok of van de logistieke terreinen.
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans