Skip to main content
productinnovatie

Productinnovatie West-Vlaanderen

Onderdelen van Productinnovatie West-Vlaanderen

Productinnovatie West-Vlaanderen

Ontwikkelen van nieuwe producten of diensten in samenwerking met een extern ontwerpteam

Zijn uw producten klaar voor de toekomst?

Voor elke onderneming geldt: “elk product of dienst heeft slechts een beperkte levensduur”. Er komt onherroepelijk een moment dat de markt nieuwe eisen zal stellen. Voor een onderneming die wil groeien, is het op een gegeven moment dus nodig de groei te zoeken in nieuwe producten en/of diensten.

Vernieuwen van producten wordt in vele bedrijven op de lange baan geschoven. De waan van de dag wint het en er wordt meer aandacht besteed aan sales en marketing, puur omdat dit direct resultaat oplevert.

Productontwikkeling vergt een systematische aanpak

Voka West-Vlaanderen organiseert een individueel traject waarbij bedrijven begeleid worden om samen met een extern ontwerpteam te werken aan een nieuw product of dienst. De ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten vergt immers een systematische aanpak.

Zo is het belangrijk om in een vroeg stadium zoveel mogelijk vragen te beantwoorden: wat is de toegevoegde waarde van het productidee? Wat is het doel? Lost het een probleem op? Is het voldoende nieuw en onderscheidend? Is het economisch haalbaar? Is het toegelaten? Hoe meer gegevens er in een vroeg stadium beschikbaar zijn, hoe hoger de slaagkans. Eens de conceptontwikkeling gestart, is het belangrijk om op tijd belangrijke knopen door te hakken en deadlines te respecteren. Een goed geleid ontwerptraject kan uiteindelijk zo’n 20% winst opleveren.

Begeleiding door Voka West-Vlaanderen

Wat is de meerwaarde van dit begeleid productontwikkelingsproject?

  1. Productontwikkeling komt bovenaan de agenda te staan, geen excuses voor uitstel meer
  2. Externe designers brengen een totaal nieuwe blik en knowhow binnen en creëren meerwaarde, ook (vooral) in sectoren waar u niet meteen designers verwacht.
  3. Voka begeleidt het samenwerkingsproces: de zoektocht naar een geschikte designer, de samenwerkingsovereenkomst met het vastleggen van het intellectuele eigendom, het verloop van het creatieve proces, het halen van de deadlines, het financiële aspect.
  4. De productlancering. Als onderneming engageert u zich om het uiteindelijke prototype bij het publiek af te toetsen tijdens een toonmoment.

#daaromdesign

Welke meerwaarde biedt een designer aan uw product of dienst?

  1. Ondernemingen proberen continu innovatief te zijn en hun concurrenten voor te blijven door voortdurende verbetering. De technieken van een designgedreven ontwikkelingsaanpak (design thinking) blijken hiervoor zeer geschikt en resulteren vaker in vernieuwende en doeltreffende oplossingen, ook in sectoren waar je dit niet onmiddellijk zou verwachten.
  2. Niet enkel de bewezen technische kwaliteit van producten is voor de klant belangrijk, maar ook de bevestiging van de ‘indruk van kwaliteit’. Zo is een belangrijke conclusie van onderzoekers dat design ertoe leidt dat de aandacht van de consumenten verschuift van prijs naar toegevoegde waarde. De visuele kracht van design geeft uitdrukking aan unieke eigenschappen van een technologie of een product.
  3. Technologiegedreven bedrijven ondervinden vaak moeilijkheden om hun technologie te vertalen naar bruikbare een aantrekkelijke producten. De gps is daar een voorbeeld van. Niemand van ons zou de eerste gps-producten, zoals oorspronkelijk ontwikkeld voor het leger, in de auto willen gebruiken. Design was nodig om de commerciële doorbraak mogelijk te maken.

Meer info

Is uw onderneming klaar voor een volgende stap? Wilt u dankzij een nieuw product of dienst een nieuwe markt betreden? Wilt u met een nieuwe innovatie uw sector verbazen? Voor verdere vragen kunt u Marijke Bouciqué contacteren, 056 26 13 89.

Maak gebruik van de kmo-portefeuille!

kmo

Erkenningsnummer Voka voor dienstverlening:  DV.A104127