Skip to main content
Ondernemersclubs Limburg website

Ondernemersclubs Limburg

Limburg telt 21 lokaal actieve ondernemersclubs. Voka-KvK Limburg ondersteunt 7 ondernemersclubs, actief in 17 gemeenten. 

Een ondernemersclub is een uniek ontmoetingsforum voor bedrijfsleiders uit de regio. 

Naast formele bijeenkomsten, waarbij u iets kan opsteken over actuele bedrijfseconomische thema's, wordt er voldoende tijd besteed aan ervaringsuitwisseling. Op deze manier vormt de ondernemersclub een belangrijk netwerk van kennis en ervaring voor bedrijfsleiders uit dezelfde regio.

Het bestuur behartigt de belangen van haar leden. Ze zijn het klankbord en vertegenwoordiger van het lokale bedrijfsleven voor de lokale overheid. 

De ondernemersclub brengt de lokale ondernemers dichter bij elkaar en dichter bij het lokale bestuur.

 

overzicht op kaart

 

Wat is de rol van Voka - Kamer van Koophandel Limburg? 

Voka-KvK Limburg ondersteunt 7 ondernemersclubs, actief in 17 gemeenten. OC Diepenbeek, OC Zuid-Oost Limburg, OC Tongeren, OC Zonhoven, OC H2O, OC Maaslandia en OC @hoc.

Een van de speerpunten van Voka-KvK Limburg is belangenbehartiging. Wij fungeren niet alleen als secretariaat voor deze ondernemersclubs, maar ondersteunen zowel de praktische kant als delen graag ons netwerk en expertise. Bovendien kunnen we een facilitator zijn tussen de besturen, ondernemers en de lokale overheden inzake lobbydossiers.