Skip to main content
Lerende netwerken Oost-Vlaanderen

Lerende netwerken Oost-Vlaanderen

Het bedrijfsleven wordt vandaag gekenmerkt door mensen die in groep ervaringen willen delen. Groepsinteractie en ervaringsuitwisseling zijn ook de uitgangspunten van de lerende netwerken van Voka Oost-Vlaanderen. In een lerend netwerk krijgen de deelnemers praktische tips van een expert. Aan deze bijeenkomsten kunnen we een leerrijk bedrijfsbezoek koppelen.   

Training, coaching en ervaringsuitwisseling

We gaan aan de slag in een kleine groep van professionals met gelijklopende uitdagingen. We wisselen ervaringen en best practices uit, oefenen specifieke technieken in en bekijken praktijkvoorbeelden. En dat allemaal in een open, vertrouwelijke sfeer.

Elkaar inspireren staat centraal en dit door maximale ervaringsuitwisseling onder de deelnemers. Verwacht u dus niet aan een éénrichtingsverhaal, maar wel aan een sterk netwerk waarin maximaal interactie zal zijn met andere bedrijven en boeiende sprekers.


Methodiek

De kracht van het lerend netwerk is dat het traject wordt uitgebouwd door een ervaren trainer en dat de deelnemers de sessies invullen volgens de noden en behoeften die ze ervaren op de werkvloer. Elke groep is multisectorieel en niet-concurrentieel samengesteld, wat een heel bijzondere groepsdynamiek genereert. De openheid en spontaneïteit in de groep garandeert inspiratie en verrijking voor alle deelnemers. Er is op het einde van elke bijeenkomst voldoende ruimte voorzien voor netwerkvorming zodat na afloop van het programma uw contact list met een aantal interessante 'peers' is aangevuld.


Enkele lerende netwerken bij Voka Oost-Vlaanderen

  • Van teamlid tot teamleider
  • Duurzaam Internationaal Ondernemen
  • Digital Marketing
  • Train de trainer
  • Circulaire Economie
  • Transitio
  • Wendbare organisatiestructuur voor snelgroeiende bedrijven
  • ...

 

Meer weten?

Informeer vrijblijvend naar het aanbod bij het team Expert.