Industrieforum

Het Industrieforum is een cross-sectoraal lobbyplatform. Het wil de groeipolen en opportuniteiten, sterktes en aandachtpunten van en voor de Vlaamse industrie onder de aandacht brengen. Het Industrieforum wil op deze manier de Vlaamse industrie ruggensteun geven. Het forum fungeert als kenniscentrum en incubator. Ze is de antenne voor de investeringsbereidheid in de regio en monitort zaken als de toegevoegde waarde en tewerkstelling in de sector.

VOOR WIE IS HET INDUSTRIEFORUM?

Het forum wil beslissingsnemers, leidinggevenden, directieleden en plantmanagers van de brede industriesector uit de regio’s Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen samenbrengen.

HOE WERKT HET INDUSTRIEFORUM?

Het Industrieforum treedt op als belangengroep van de industrie naar de verschillende overheden. Het identificeert pijnpunten in het huidige industriebeleid, formuleert concrete beleidsmaatregelen die over de sectoren heen toepasbaar zijn, doet suggesties en toetst ideeën af voor een vernieuwd industriebeleid.

DAAROM BENT U ONMISBAAR VOOR HET INDUSTRIEFORUM:

Een industrieel beleid dat een verhoging van de concurrentiekracht van de industrie beoogt, kan enkel het doel bereiken wanneer er ook effectief overleg is met de industrie ‘as such’. Het Industrieforum wil een overlegorgaan zijn waarbij u, als deelnemer, de kans krijgt met uw peers beleidsaanbevelingen te formuleren en ook effectief acties te initiëren. Op deze manier bouwt u mee aan de verankering van de industrie in het algemeen en van uw eigen vestiging in het bijzonder. 

UW VOORDELEN ALS LID VAN HET FORUM:

1. ‘INDUSTRY BENCHMARKING’
Kennisverwerving, onderzoek en toegang tot verschillende publicaties over hoe onze industrie scoort ten opzichte van andere regio’s wat betreft de fundamentele criteria voor de concurrentiekracht van de industrie.

2. ‘INDUSTRY ON STAGE’
Een gratis ticket voor Industry on stage waar de leidinggevenden van onze productiebedrijven samenkomen én waar een top keynotespreker uit de brede industrie speecht. 

3. ‘STATE OF THE ART’
Een besloten bedrijfsbezoek aan een belangrijke (buitenlandse) productiesite met diepgaande focusgesprekken over welke beleidsaanbevelingen er nodig zijn voor een sterke industrie. 

4. ‘LEVEL PLAYING FIELD’
Een jaarlijkse besloten topontmoeting van het industrieforum met politici die het Vlaamse Industriebeleid vormgeven.

INTERESSE?

Contacteer Nadia Werkers - Manager Industrie - 03 232 22 19 - Nadia.werkers@voka.be

Deze nieuwe werking van het Industrieforum bouwt verder op tien jaar intense werking Platform Industrie van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland waar de volgende bedrijven deel van uitmaken:

Platform industrie
de leden van het bestaande Platform Industrie