Skip to main content
Voka Community -

Voka Charter Duurzaam Ondernemen

Voka Dag Duurzaam Ondernemen 2021
Netwerking - Volzet

Voka Dag Duurzaam Ondernemen 2021 (VOLZET)

In het kader van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) vindt jaarlijks de Voka Dag Duurzaam Ondernemen plaats. Je maakt er kennis met experten en andere ondernemers en je leert de nieuwste trends kennen. Dit jaar ligt de focus op uitdagingen voor de toekomst.

Infosessie: Selectief in te zamelen afvalstromen en visuele inspectie van de restafvalcontainer
Infosessie - On- en offline

Infosessie: Selectief in te zamelen afvalstromen en visuele inspectie van de restafvalcontainer

De Europese kaderrichtlijn afval 851/2018 verplicht lidstaten om tegen 31 december 2023 het organisch afval van bedrijven en huishoudens aan de bron te scheiden. Voor een heel aantal bedrijven is die verplichting nog niet ingegaan. We lichten graag de stand van zaken toe.