Skip to main content
Voka Community -

Internationaal ondernemen West-Vlaanderen

Start2Export2 India
Project

Start2Export2 India

Heeft u geen of slechts beperkte ervaring op de Indiase markt? Dan is het begeleidingstraject ‘Start2Export2 India’ echt iets voor u. Voka West-Vlaanderen en Flanders Investment & Trade begeleiden u van nabij bij de eerste stappen op deze interessante en uitdagende markt.

Seminarie: Btw & douane - de belangrijkste raakvlakken toegelicht
Opleiding - On- en offline

Seminarie: Btw & douane - de belangrijkste raakvlakken toegelicht

Vanuit de ervaring van de gastsprekers wordt een praktische kijk gegeven op de handel van uw onderneming met derde landen en dit vanuit een douane- en btw-perspectief. Vertrekkend vanuit een opfrissing van de basisbeginselen gaan we graag in op de do's and don'ts bij handel met derde landen.

Rusland
Opleiding - On- en offline

Beyond Borders Rusland

Mercurio Beyond Borders is er voor ondernemingen die al internationaal actief zijn en die nieuwe markten willen veroveren of er hun positie lokaal willen versterken. In deze Beyond Borders Rusland begeleiden wij u samen met verschillende experten in de Russische markt en sluit u het traject af me

Customs Academy
Opleiding

Customs Academy: Havenbedrijven Zeebrugge

Internationale handel is bij veel ondernemingen niet meer weg te denken. Maar ondernemen buiten de EU-landsgrenzen vereist vaak kennis van douanematerie. In dit traject maakt u kennis met de belangrijkste douaneconcepten om de douanematerie (nog beter) te beheersen.

Seminarie: Update btw-regels inzake internationaal handelsverkeer
Opleiding - On- en offline

Seminarie: Update btw-regels inzake internationaal handelsverkeer

Wie wil deelnemen aan het internationale handelsverkeer dient op de hoogte te zijn van de spelregels. Uw onderneming wordt immers blootgesteld aan mogelijke sancties in verschillende landen. Tijdens dit seminarie leggen we de focus op de voornaamste struikelblokken en hoe deze te verhelpen.

Go International met Mercurio
Project - On- en offline

Go International met Mercurio

Diversifiëren, nieuwe markten aanboren en groeien door internationalisering is meer dan ooit belangrijk. Wat we geleerd hebben uit de coronacrisis is dat bedrijven die diversifiëren er het sterkst zijn uitgekomen! Bereid u nu voor en sta klaar met een internationale strategie!