Skip to main content

Kantooradministratie & gegevensbeheer

De stage in het vijfde - zesde jaar moet gezien worden met de nadruk op de toepassing van kantooradministratie en gegevensbeheer.
Stage is een begeleid, buitenschools leerproces, gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes, in een reële werksituatie, gekoppeld aan de leerplandoelstellingen.
Via de stages komt de leerling in direct contact met de sociale en economische realiteit. De leerling-stagiair wordt voorbereid op directe tewerkstelling.

Type

Stageplaatsen

Studiedomein

BSO 3de graad Kantoor

Studieniveaus

Secundair onderwijs

Aantal

+ 4 blokstages (5dagen) per schooljaar telkens een voorlaatste week voor een vakantie.

Periode

5de jaar: elke donderdag - 6de jaar elke dinsdag

Organisatie

Locaties

Gent