Skip to main content
  • Commissie publiceert overzicht tariefschorsingen

Importgoederen die in de EU in het vrije verkeer worden gebracht, zijn in principe onderhevig aan invoerrechten. 
In bepaalde gevallen kunnen de invoerrechten worden opgeschort, waardoor er op de betrokken goederen minder of geen invoerrechten moeten worden betaald. 
De Commissie publiceert om de zes maanden een overzicht van de goederen waarvoor de invoerrechten worden opgeschort. De laatste publicatie dateert van 20 juni en kan worden geconsulteerd op de website.

Importeurs kunnen op nationaal niveau een verzoek tot het instellen van een schorsing van invoerrechten zelf inleiden bij de FOD Economie. 
Meer info over de toepassing van tariefschorsingen kan u hier vinden. 
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans