Skip to main content
  • Commissie publiceert goederennomenclatuur 2020

Eind oktober werd in het Publicatieblad van de EU de Gecombineerde Nomenclatuur gepubliceerd die van toepassing is vanaf 1 januari. Ondernemingen hebben tot januari 2020 de tijd om na te gaan in hoeverre bepaalde goederencodes aan wijzigingen onderhevig zijn.  

Het correct gebruik van een goederencode bij in- en uitvoer van goederen is uiterst belangrijk omdat hij de basis vormt voor de berekening van de invoerrechten, de bepaling van de oorsprongsdefinitie en de toepassing van handelspolitieke maatregelen. 
Ook nationaal kan de goederencode een belangrijke rol spelen op het vlak van btw en accijnzen. 

Het correct indelen van goederen is niet altijd evident en vaak heel technisch. Daarom voorziet de wetgeving de mogelijkheid om een bindende tariefinlichting (BTI) aan te vragen bij de douaneautoriteiten. Deze BTI geeft douaneaangevers een juridische zekerheid over de toe te passen goederencode. Sedert 1 oktober werden deze aanvragen gedigitaliseerd. Meer info hierover is terug te vinden op de website van de Belgische douane.
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans