CO2 reduceren buiten de grenzen van uw bedrijf

08/12/2017

Agoria Vlaanderen, essenscia, Fevia, VCB en Voka organiseren een gezamenlijke studievoormiddag over de mogelijkheden om buiten de grenzen van uw eigen bedrijfssite CO2 te besparen, en hoe dit voor u een meerwaarde kan betekenen.

De klimaatproblematiek is nijpend. Onze ondernemingen werken daarom hard aan het terugdringen van hun uitstoot.

In het debat gaat momenteel relatief weinig aandacht naar de uitstoot buiten de eigen bedrijfsgrenzen. Maar elders in de keten zijn ook emissiereducties na te streven. Denk maar aan winning van grondstoffen, aankoop van energie en de organisatie van het transport. Ketendenken zal in de toekomst zeker aan belang winnen.

Agoria Vlaanderen, essenscia, Fevia, VCB en Voka willen daarom samen een studievoormiddag organiseren over de mogelijkheden om hier als onderneming actie rond te ondernemen. Daarbij laten we ruimte voor praktische ervaringen vanuit de bedrijfswereld.

Deze studievoormiddag kan tellen als bijscholing milieucoördinator. 

Voorlopig programma:

  • 09u30-10u00 Onthaal met koffie
  • 10u00-10u05 Verwelkoming
  • 10u05-10u20 Keynote speech – kabinet mevr. Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
  • 10u20-10u50 Aankoop of zelfproductie van hernieuwbare energie – dhr. Dirk Van Evercooren, directeur marktwerking VREG
  • 10u50-11u20 Reduceren van transportgerelateerde broeikasgasemissies: opties en berekeningswijzen – prof. dr. Tom Van Lier, sustainable mobility and logistics VUB
  • 11u20-12u00 Panelgesprek met concrete ervaringen vanuit bedrijfsleven – dhr. Hartwin Leen, directeur facilities operations België Janssen Pharmaceutica, dhr. Antoon Van Coillie, algemeen directeur Blue Line Logistics, dhr. Jimmy Van Moer, manager energie & engineering UZ Brussel, …
  • 12u00-13u00 Netwerklunch

 

Afbeelding CO2 reduceren