Skip to main content
  • CETA-verdrag

Voorlopige toepassing

Sinds 21 september moeten voor het merendeel van de goederen die vervoerd worden tussen de EU en Canada, minder of geen invoerrechten betaald worden. Om van dit voordeel gebruik te kunnen maken, moeten een aantal voorwaarden worden nageleefd. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op het bewijs van oorsprong, de voorafgaande beschikkingen, de oorsprongsregels, oorsprongsquota, no drawbackregel en het vervoer via derde landen.

De Belgische douane heeft hierover een uitgebreide nota gepubliceerd die de economische operatoren moet toelaten om op een correcte manier de betrokken regels toe te passen. Bekijk deze nota op hun website.