Skip to main content
  • CCRM – opstart project in de haven van Antwerpen
Voka Community -

Alfaport Voka

Op 3/12/2019 zal het lang verwachte CCRM-project in de haven van Antwerpen live gaan en zal geleidelijk worden uitgerold op de diverse containerterminals. In eerste instantie zullen PSA en MPET met CCRM starten. Zij zullen hierover nog aparte afspraken maken met de betroken scheepsagenten. In Q1 van 2020 volgt DP World.

CCRM staat voor “Customs Container Removal Message”, een elektronisch bericht dat er voor zorgt dat de containerterminals geïnformeerd worden dat niet-Uniegoederen, die zich onder tijdelijke opslag bevinden op hun terminal, een geoorloofde douanebestemming hebben gekregen alvorens ze de containerterminal verlaten. 

Het doorzetten van dit project was geen evidentie. Dankzij de goede samenwerking tussen de Antwerpse koepelorganisatie Alfaport Voka, haar leden, het Havenbedrijf Antwerpen, NxtPort en de douane is men erin geslaagd dit project te verwezenlijken. 

1)    Hoe werkt CCRM? 

Met het CCRM-bericht wordt de beheerder van de Ruimte voor Tijdelijke opslag (RTO), in dit geval de containerterminal, vanuit de douanesystemen via geïntegreerde “verkeerslichten” (rood, groen, oranje) op de hoogte gebracht in hoeverre er aan de betrokken container een geoorloofde douanebestemming werd gegeven en deze douane technisch mag afgeleverd worden.  

In grote lijnen komt het erop neer dat de informatie over de afschrijving van de vrachtlijsten door vervolgaangiften digitaal door de douane vanuit het douanesysteem PLDA via het community platform NxtPort aan de aangesloten containerterminals ter beschikking wordt gesteld. 

Voor specifieke gevallen zoals mondelinge aangiftes, lege containers, T2L, EIDR, SASP en Centralised Clearance wijzigen de huidige procedures niet en zal de afschrijving van de vrachtlijst eveneens een CCRM-bericht genereren evenwel in bepaalde gevallen na een manuele tussenkomst.  
Ook het FAVV controleproces blijft ongewijzigd. 

2)    Wat bij overbrenging van door de douane geselecteerde containers naar een controleplaats?

De voor controle geselecteerde containers dienen onder de verantwoordelijkheid van de aangever naar de controleplaats (bv. de grensinspectiepost) te worden overgebracht. 

De tot nu gekende procedure waarbij op sommige terminals gebruik werd gemaakt van een verbintenis die door de vervoerder bij de douane op de terminal diende ondertekend te worden is niet meer verplicht vanaf  3/12/2019. De Algemene Administratie der douane en accijnzen heeft hiertoe haar goedkeuring verleend. Het is aan de betrokken aangevers en vervoerders om onderling hierover afspraken te maken. Via NxtPort wordt een alternatief aangeboden waarbij via de “ GIP API” aan de betrokken partijen de mogelijkheid wordt geboden om de verantwoordelijkheid voor de overbrenging van de container naar de controleplaats op een digitaal platform vast te leggen. Meer info over deze applicatie is beschikbaar op deze website.

De douane wijst er op dat een controleselectie in het NGPS-systeem steeds voorrang heeft op de CCRM-berichten. Zo is het mogelijk dat CCRM een “groen” licht geeft terwijl er daarnaast toch een selectie is voor controle (bv. inzake Safety & Security). CCRM is enkel een indicatie dat de afschrijving van de vrachtlijst (aangifte tijdelijke opslag ) op basis van een PLDA of transitaangifte in orde is om de container van de terminal weg te nemen .
  
3)    Correct werken is de boodschap! 

Alle partijen die bij het inkomend proces betrokken zijn (vanaf het indienen van de vrachtlijst tot en met het insturen van de douane vervolgaangiften) zullen er moeten op toezien dat deze aangiften en eventuele correcties tijdig en nauwgezet gebeuren anders zullen de containers bij het toepassen van het CCRM niet worden afgeleverd.

Om fouten te vermijden wordt aangeraden om gebruik te maken van de API van NxtPort die het hergebruik van de vrachtlijstgegevens mogelijk maakt om de vervolgaangiften op te maken. Hierdoor wordt de kans op “clerical errors” tot een minimum herleid en wordt de vrachtlijst correct afgeschreven. 

Voor meer informatie over de toepassing van CCRM kan u terecht bij de betrokken containerterminals. Voor IT-technische vragen kan u de projectverantwoordelijken bij NxtPort contacteren.
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans