Skip to main content
  • Buitengewone Algemene Vergadering Voka – KvK Mechelen – Kempen

Buitengewone Algemene Vergadering Voka – KvK Mechelen – Kempen

Volmacht

Nota m.b.t. aanpassing statuten en IR

Nieuwe "goed te keuren" statuten

Nieuw "goed te keuren" intern reglement

Te vervangen statuten Voka Mechelen-Kempen

Te vervangen Reglement Interne Orde Voka Mechelen-Kempen

Contactpersoon

Roel Dockx

Adjunct - Gedelegeerd bestuurder