Skip to main content
  • Bryo StartUps leren organiseren met Van Havermaet

Bryo StartUps leren organiseren met Van Havermaet

StartUpIn samenwerking met Benny Coninx van advieskantoor Van Havermaet behandelden we het onderwerp interne organisatie en processen. Ongeveer 30 StartUps tekenden present.

Klantenmanagement, management van innovatie & organisational learning alsook de effectiviteit en de efficiëntie van de interne organisatie en processen zijn bepalende stuwers voor de waarde en het rendement van een onderneming.

Maar al te dikwijls constateren we dat startende ondernemingen – en niet enkel starters “by the way” – niet stilstaan bij het onderwerp “Interne organisatie”. Hierdoor worden de schaarse middelen niet optimaal aangewend en wordt verdere groei gehypothekeerd.  Het is zinvol om vanaf de start de activiteiten proces-georiënteerd in te richten om mogelijke groeiscenario’s voor te bereiden.

In het algemeen werkt een beginnend ondernemer te veel “in de zaak” en te weinig “aan de zaak”, lees: structuren inrichten met rollen & verantwoordelijkheden, planning, marketing en communicatie? customer management, sales, enz.. Nochtans is dit bij aanvang van elk ondernemersavontuur cruciaal en proces-georiënteerd denken helpt ons inziens hierbij. Werd een duidelijke organisatiestructuur met daarop geënte rollen & verantwoordelijkheden geïmplementeerd en gecommuniceerd? Zijn de interne workflows of processen beheerst, gestroomlijnd, gemeten, enz  –

Naast het theoretische kader werd tijdens de sessie voornamelijk ingezet op ervaringsuitwisseling en praktische toepassingen. Hiervoor werden de deelnemers verdeeld in 3 groepen die de rol van de raad van advies speelden en feedback gaven op de presentatie van elke deelnemer over zijn / haar inrichting van het end-to-end proces “van prospect tot facturatie”.

Bryo geeft StartUps de kans om stil te staan bij de beheersfuncties die je als ondernemer ook moet uitoefenen. Dit via onze 4 zuilen: workshops, 1op1 begeleiding, community van starters en ons netwerk van ervaren ondernemers en subject matter experts.

Contactpersonen

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Lucas Bellens

Adviseur starters