Skip to main content
  • Bryo StandUp - De weg naar wenselijkheid en haalbaarheid (Deel 2)

Bryo StandUp - De weg naar wenselijkheid en haalbaarheid (Deel 2)

Als vervolg op deel 1 zal de tweede helft van het StandUp traject starten met de Pimentomap. Deze tool is nog vrij onbekend in het starterslandschap, maar kan desalniettemin zeker niet onderschat worden.

De Pimentomap kleeft niet alleen een cijfer op de maturiteit van jouw project of idee, ze legt tevens jouw sterke en zwakke punten bloot aan de hand van de scores die de ondernemer geeft op 18 verschillende domeinen in de bedrijfsvoering. Daarnaast vertelt ze ook welke van de zwakke punten het best als eerste worden aangepakt. Zodanig kan je een gericht actieplan opstellen. Wat we ook doen tijdens de workshop. Je kan er ook het potentieel van een business plan mee inschatten. Door het vast formaat sluit het bij besprekingen wishful thinking uit.

Je kan uit de Pimentomap een veelheid aan informatie ophalen over hoever je staat met jouw project en welke zwakheden waar kunnen opgevangen worden, maar het geeft alleen nog geen oplossing over hoe je jouw zaak moet managen noch is het een substituut voor dataonderzoek en onderbouwing van je stellingen.

De deelnemers staken hun handen uit de mouwen en vulden de Pimentomap in. Na een analyse van de resultaten en het bekijken van de verschillende dimensies, noteerden de deelnemers hun zwakke punten. Deze werden vervolgens gerangschikt volgens de regels van de Pimentomap. Tenslotte hielpen de deelnemers elkaar om actiepunten ten aanzien van deze zwakheden te formuleren. Dit vormde een overzichtelijke schets van een actieplan.

Foto

Met een aanbodplan, kasplan en actieplan op zak, organiseerden we een informatie avond over de praktische zaken bij opstart. Naast een toelichting van de administratieve verplichtingen en de verschillende ondernemingsvormen waarin men kan starten, lichtte Xerius ook het systeem van de sociale bijdragen toe. SBB sloot de avond af met de fiscale en boekhoudkundige 'gains' van het ondernemen.

Ter voorbereiding van hun eindpitch voor het traject, konden de deelnemers een individuele coaching inboeken. Tijdens dit gesprek werd niet alleen de inhoud van hun business plan besproken, ze konden ook samen met de coach hun conceptuele vragen bespreken.

Foto

Op woensdag 12 februari vond de eindpitch plaats van Bryo StandUp. De voorbije maanden werden de deelnemers stevig ondergedompeld in de taal en de denkkaders van de ondernemerswereld. Hun ideeën werden niet alleen verfijnd uitgewerkt, ze leerden ook de mindset aan van het ondernemerschap.

Na de toelichting en uitwerking van hun pitch, kwamen ze 1 per 1 aan de beurt om voor de jury hun verhaal te brengen. De feedback en ervaringsuitwisseling had die avond een ongekend niveau bereikt. Hoewel de deelnemers niet allemaal op het punt stonden om effectief al op te starten, wist iedereen op het einde wel wat hen nog te doen stond.

We wensen deze enorm fijne groep nog veel succes in hun ondernemerscarrière en als ze nog vragen hebben zijn ze altijd welkom om op de koffie te komen.

Contactpersonen

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Lucas Bellens

Adviseur starters