Skip to main content
  • Bryo StandUp - De weg naar wenselijkheid en haalbaarheid (Deel 1)

Bryo StandUp - De weg naar wenselijkheid en haalbaarheid (Deel 1)

FotoOp 27 november 2019 ving het 7de traject van Bryo StandUp aan. Een nieuwe groep van deelnemers vol met frisse ideeën en projectambities gaan in dit traject de ultieme check aan om hun ondernemingsdroom waar te maken.

De doelstelling is dat de deelnemers zich aan een 9-stappen plan tot marktlancering wagen. In dit proces zullen ze hun idee/startup omzetten naar zowel een wenselijk als haalbaar ondernemingsplan.

Vooraleer hun business plan (en later financieel plan) voldoende kan worden uitgewerkt, zullen de deelnemers in Bryo StandUp stapsgewijze workshops volgen waar kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling centraal staan. Deze workshops geven telkens meer inzicht om hun idee concreter en gerichter op de markt af te stemmen. 

Nu het traject halfweg loopt, wouden we een klein verslag weergeven.

Veel ondernemingsgezinden willen wel starten, maar hebben ofwel geen idee ofwel een zeer vaag idee. In de eerste workshop over “Wie ben ik als ondernemer?” staan we stil bij de fertiele grond van de deelnemers. Het is belangrijk te weten over welke interesses, talenten, ambities en netwerken de deelnemers beschikken. Aan de hand van enkele tools en modellen kregen de deelnemers meer inzicht over zichzelf. Dit is essentieel om tot een Unique Selling Point te komen. Alleen zo leer je immers om ten aanzien van jouw concurrenten meer uit de schaduw te stappen.

We sloten de eerste workshop ook af met een korte inleiding tot strategie. De deelnemers werden hier getriggerd om al te beginnen na te denken over hun missie, visie en strategie. Iets waar je niet over één nacht ijs heen gaat en ook met wat huiswerk met zich meebracht.

In de daaropvolgende sessie over Design Thinking brachten we de probleem-oplossingsgerichte denkmethode waar het doelpubliek van de deelnemers mee kan worstelen. De deelnemers moesten daarbij eerst voldoende stilstaan hoe hun klantensegmenten er exact uitzien. Achteraf konden ze pas inspelen op de specifieke noden.

Om de wenselijkheid van de klanten volledig te achterhalen, namen we in de daaropvolgende week het Value Proposition Canvas onder de loep. Deze tool helpt om de specifieke wensen, taken en pijnen van de klanten in kaart te brengen. Ieder idee werd door alle deelnemers collectief en klassikaal kritisch benaderd. De extra informatie die daardoor naar boven kwam, maakte het vormgeven van het aanbod of dienstverlening des te gemakkelijker.

Wanneer de wenselijkheid (product-market fit) afgevinkt is, komt het vraagstuk van de haalbaarheid aan bod. Halfweg het traject vulden de deelnemers een Business Model Canvas in. Deze tool vormt een blauwprint van jouw onderneming. Het zorgt voor een structuur en geeft je al snel een beeld of jouw project praktisch haalbaar is. Naast de praktische haalbaarheid komen ook de kosten en inkomsten aan bod. Het kasplan biedt een goed overzicht of de verwachte omzet wel alle kosten kan dekken. Zodanig kunnen de deelnemers ook hun break-even punt berekenen en investeringen beter inplannen.

Contactpersonen

Lucas Bellens

Adviseur starters

Joeri Stoop

Senior adviseur eigenaars-ondernemers

Hulp nodig?