Skip to main content
  • Brexitwet
Voka Community -

Alfaport Voka

Tijdens de zitting van het Belgische Parlement (27 februari) werden een aantal wettelijke bepalingen besproken met het oog op de nakende brexit en de gevolgen op het vlak van douane. 
In een wetsontwerp tot aanpassing van de Algemene Wet Douane en Accijnzen werd de uitbreiding van de tolkring (van 250 m naar 10 km) voorzien en werd het principe te goeder trouw ingevoegd in artikel 261. 
Er wordt verwacht dat deze wet na het krokusverlof finaal zal worden goedgekeurd. 
Alfaport Voka en zijn leden, de Antwerpse beroepsfederaties, zijn al langer vragende partij om bij douaneovertredingen rekening te houden met de goede trouw van de operatoren.  
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans