Skip to main content
  • Home
  • Brexitwerkgroepen draaien op volle toeren
Alfaport Voka

Brexitwerkgroepen draaien op volle toeren

In de schoot van het Nationaal Forum werden in december 2018 drie nieuwe subwerkgroepen opgericht om de disruptieve impact van de brexit op de supply chain zoveel als mogelijk te beperken: shortsea, FAVV en communicatie & awareness.
Binnen de werkgroepen shortsea en FAVV werden reeds de eerste Q&A’s besproken en gepubliceerd op de website van het Nationaal Forum. Gezien het grote belang van de brexit voor zowel de logistieke dienstverleners als de industrie, is Alfaport Voka zeer nauw betrokken bij deze besprekingen en het opstellen van de Q&A. 

Q&A veterinaire en fytosanitaire verplichtingen (FAVV)
Q&A shortsea
 

CapitalAtWork
Deloitte
De Ridder
facilicom
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans