Skip to main content
  • Brexit-event Antwerpen
Voka Community -

Alfaport Voka

Op 19 december 2018 hebben Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, het Havenbedrijf Antwerpen en Alfaport Voka een brexitevent georganiseerd. Tijdens dit event informeerden de betrokken overheidsinstanties de meer dan 200 aanwezigen over de stand van zaken.Ook een aantal industriële ondernemingen die de impact van een brexitscenario op hun bedrijfsactiviteiten hebben onderzocht, deelden hun ervaringen. 

De presentaties en een uitvoerig verslag van deze bijeenkomst zijn hier beschikbaar.

Ondernemingen en overheidsinstanties houden meer en meer rekening met een harde brexit en bereiden zich voor op de nefaste gevolgen van deze scheiding. Zo stelde de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen in het Verenigd Koninkrijk een douaneattaché aan om bedrijven met raad en daad bij te staan. In de schoot van het Nationaal Forum zijn maar liefst drie bijkomende subwerkgroepen rond de brexit opgericht. Alfaport Voka is bij al deze initiatieven zeer nauw betrokken. De spelers in de logistieke keten houden in ieder geval hun hart vast voor de gevolgen van een harde brexit op de supply chain. Want de kans is reëel dat er vanaf 29 maart douaneformaliteiten moeten vervuld worden in het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk. 

Lees hier meer informatie over de brexit.

 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans