Skip to main content
  • Bezorgdheden in openbaar onderzoek Extra Containercapaciteit Antwerpen
Voka Community -

Alfaport Voka

Het openbaar onderzoek rond het ontwerp van voorkeursbesluit voor de creatie van 7 miljoen extra containercapaciteit in de Antwerpse haven (CP ECA) werd op 17 augustus afgesloten. Alfaport Voka diende een inspraakreactie in met de vijf belangrijkste bezorgdheden van de Antwerpse maritieme gemeenschap: de nautische toegankelijkheid van het nieuwe dok, garanties op een 24/7-uitbating van de activiteiten, het flankerend beleid rond de modal-splitdoelstellingen, de timing en afstemming van de realisatie van de verschillende projectonderdelen en een rechtszeker kader en level playing field inzake emissies en milieu-impact. 

U kan de volledige nota hier en de bijlage hier downloaden.

Na de verwerking van de inspraakreacties (dit najaar) kan de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit vaststellen en de uitwerkingsfase van het complex project ECA starten. Dit moet leiden tot een geïntegreerd projectbesluit inclusief het geheel van vergunningen en machtigingen, het bestemmingsplan en het actieprogramma. 
Na vaststelling van het projectbesluit kan de uitvoeringsfase van start gaan. 

Hier leest u alle info over het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen.

Met het ontwerp voorkeursbesluit wordt het alternatief 9 bevestigd als voorkeursalternatief, met capaciteit voor 3,2 miljoen containers langs de zuidzijde van een nieuw dok op Linkeroever en 4 miljoen extra containercapaciteit via inbreiding binnen de bestaande dokken. In het flankerend beleid worden maatregelen voorzien om de overlast voor de omgeving maximaal te beperken, natuurcompensaties en mobiliteitsmaatregelen in het Waasland. 
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans