Skip to main content
  • Bezoek Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

CP ECA

Op 7 december brengt de Vlaamse Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken een bezoek aan de haven van Antwerpen. In het kader van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen krijgen de leden van de Commissie nadere toelichting over de operationele, commerciële en nautische aspecten van de containerbehandeling. Aansluitend wordt ook een terminalbezoek georganiseerd.

Actorenoverleg

De stand van zaken van het geïntegreerde onderzoek naar het complex project werd ook toegelicht op een actorenoverleg op 11 oktober. De voorlopige conclusies van de discipline bodem en discipline landschap van het strategische milieueffectenrapport werden toegelicht. Ook kwamen de studies rond externe veiligheid, operationele haalbaarheid van de alternatieven en de analyse van de vaarwegcapaciteit aan bod. De presentaties van dit overleg zijn beschikbaar op deze website

Verdere planning Complex Project

Dit najaar volgt nog een actorenoverleg waar de resultaten van de andere deelstudies zullen verduidelijkt worden. Het definitieve ontwerp-MER rapport wordt verwacht eind december 2017. In januari 2018 worden de ontwerprapporten van alle deelstudies en synthesenota openbaar gemaakt en voorgesteld op een volgend actorenoverleg.