Skip to main content

Uitbreiding bedrijventerrein De Prijkels

De Prijkels

Dit jaar starten de werken voor de uitbreiding van de industriezone De Prijkels (Deinze, Nazareth, Kruishoutem). In eerste instantie wordt er gewerkt aan de toegangswegen van de zone, zodat deze de bijkomende verkeersstromen na de uitbreiding aankunnen. We volgen de plannen hiervoor op en ijveren, samen met de bedrijvenvereniging, voor een goede ontsluiting. 

Wat gebeurde er de laatste jaren?

In het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening kleinstedelijk gebied Deinze heeft de provincie Oost-Vlaanderen in 2012 de uitbreiding van het bedrijventerrein De Prijkels vastgelegd. 
De bedrijvenzone is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Nazareth, Deinze en Kruishoutem. 
Het huidige bedrijventerrein bedraagt 100 ha, door de uitbreiding komt daar 95 ha bij waarvan 55 ha effectief bedrijventerrein. 
 

Het bedrijventerrein is opgedeeld in 5 deelzones. 


•    De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein. Hier kunnen zich bedrijven met een ondersteunende functie en kantoren vestigen. 
•    De Lob is bestemd voor lokale en regionale bedrijven. 
•    Het bestaande regionaal bedrijventerrein wordt verder uitgebreid. 
•    Een lokaal bedrijventerrein.
•    De bufferzone fungeert als een visuele en akoestische afscherming ten opzichte van de bestaande bebouwing.

 

En waar staan we nu?


De stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd, midden 2017 zal Veneco starten met de werken aan de centrale toegangsweg. De ontsluiting van de bedrijvenzone moet immers aangepast worden om de verkeerstromen na de uitbreiding aan te kunnen .
Pas na deze werken zullen de percelen toegewezen worden. Interesse in deze percelen kan wel reeds bekend gemaakt worden bij Veneco.

 

Meer info: Katrien Moens – Manager Belangenbehartiging of 0497 52 28 04.
Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat