Skip to main content

Vlaanderen droogt uit. Er is een proactief beleid nodig dat waterafhankelijke bedrijven in staat stelt te blijven opereren. Een afschakelplan moet beter worden uitgewerkt en geflankeerd worden met maatregelen die bodeminfiltratie stimuleren en de buffercapaciteit verhogen.

Belang van dit dossier

De industrie, landbouw en bij uitbreiding andere sectoren zoals de zorg zijn erg afhankelijk van water. Het recente afschakelplan maakt te weinig een onderscheid tussen prioritaire en secundaire sectoren. Een meer holistische visie dringt zich op. Omgaan met de droogte is een gezamenlijke uitdaging voor zowel de huishoudens, de landbouwers als de industriële bedrijven. 

Ook de havengebieden kampen met problemen door het zakken van het waterpeil. De zeeschepen met een diepe doorgang kunnen in droogteperiodes op die manier niet tot in de haven van Gent geraken. 

Een voka- bevraging in de zomer van 2019 toont aan dat bedrijven onvoldoende voorbereid zijn op een watertekort.

 • 8 op 10 bedrijven beschikt niet over een alternatieve waterbron bij afschakeling. 
 • 7 op 10 vreest een mogelijk watertekort
 • 9 op 10 heeft geen droogterisicoanalyse 
 • 8 op 10 ziet geen mogelijkheid om waterverbruik merkbaar te verminderen 

Water-intensieve bedrijven zorgen in Vlaanderen voor 33 % van de toegevoegde waarde en voor 22% van de jobs in Vlaanderen. 

Recente ontwikkelingen
 • Na de droge zomers van 2017 en 2018 komt er een reactief beleid bij de Vlaamse Overheid op gang. 
 • Een Vlaamse werkgroep werd samengesteld. Deze is bezig aan de opmaak voor een plan voor de periode 2022-2027. 
 • Een afwegingskader werd in 2020 gelanceerd door de Vlaamse overheid.
 • In september 2020 zullen de maatregelen uit de Blue Deal deel uitmaken van het Vlaams Klimaat Adaptatieplan 2021-2030.

  Deze Blue Deal zet in op 6 sporen:
  1. Openbare besturen geven het goede voorbeeld en zorgen voor gepaste regelgeving
  2. Circulair watergebruik als regel
  3. Landbouw en natuur als deel van de oplossing
  4. Particulieren sensibiliseren en stimuleren om te ontharden
  5. Verhogen van de bevoorradingszekerheid
  6. Samen investeren in innovatie om ons watersysteem slimmer, robuuster en duurzamer te maken

De actuele droogtesituatie kan u hier consulteren.

Standpunt Voka

..

Contactpersonen

Katrien Moens

Manager Duurzaam Ondernemen - Financieel en Operationeel Directeur

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat