Skip to main content

Circulaire economie en recyclage

Circulaire economie is de antipode van een lineaire economie. Het gedachtegoed hiervan ligt in lijn met de publicatie van het materialendecreet in 2012 waarbij een nieuwe visie rond materialen en afval ontstond. Afvalstoffen zijn immers materialen, maar niet alle materialen zijn afvalstoffen luidt het uitgangspunt. Hergebruik van afvalstoffen is essentieel om meer spaarzaam om te springen met (eindige) grondstoffen. 

Een circulaire economie is de economie van de toekomst en gaat hand in hand met innovatie en duurzame economische groei. Bovendien zou het een besparing van de kosten teweeg brengen en een groei van het bbp door de creatie van bijkomende jobs. 

Voka ziet opportuniteiten in circulariteit, en is pleitbezorger van een economisch realistische transitie naar een gesloten kringloop.

Het circulaire model voorgesteld door de Ellen MacArthur Foundation:

Het circulaire model voorgesteld door de Ellen MacArthur Foundation:

Contactpersonen

Katrien Moens

Manager Duurzaam Ondernemen - Financieel en Operationeel Directeur

Sarah Spenninck

Adviseur duurzaam ondernemen en innovatie

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat