Skip to main content

Drijfkrachtbelasting

Voka ijvert uitdrukkelijk voor een schrapping van de belasting op motoren (drijfkracht) bij de steden en gemeenten die deze belasting hanteren. Het is een discriminerende en verouderde belasting en vormt voor bedrijven een substantiële en recurrente handicap in de internationale concurrentiestrijd

Belang van dit dossier

Deze belasting werd in het verleden ingevoerd als reactie tegen het vermeende arbeidsvernietigend karakter van investeringen in automatisatie. Ondertussen is het economisch landschap sterk gewijzigd. Door de aard van de belasting zelf treft zij een relatief beperkt aantal bedrijven – zij is dus in zekere zin discriminerend. Bovendien worden net die bedrijven fiscaal aangesproken die er vandaag nog in slagen om ook laaggeschoolden tewerk te stellen. Deze ondernemingen met een belangrijke productie-activiteit moeten opboksen tegen een mondiale, scherp concurrentiële omgeving.

Standpunt Voka

Voka vraagt een onmiddellijke afschaffing van de drijfkrachtbelasting. Het effect van een afschaffing van de bewuste belasting kan opgevangen worden door structurele maatregelen die gericht zijn op efficiëntieverbetering.

Indien de financiële impact van de onmiddellijk afschaffing niet haalbaar blijkt te zijn, vragen we een geleidelijke afbouw van de belasting op motoren over een beperkt aantal jaren. Een afbouw met bijvoorbeeld 20% per jaar zorgt voor een duidelijk afbouwscenario binnen de huidige legislatuur, geeft de ondernemingen zekerheid en laat de gemeente toe de budgettaire impact te spreiden.

Voka ijvert al jaren om deze discriminerende en contraproductieve belasting ongedaan te maken. Ze treft immers vooral productiebedrijven en die vormen een kwetsbaar segment. Deze bedrijven slagen er vaak in ook jobs te creëren voor mensen met minder sterke kwalificaties. Het is moeilijk te vatten dat sommige gemeentebesturen ondernemingen belasten die investeren in machines.

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen

Contactpersonen

Jan Geers

Manager Belangenbehartiging - Manager Communicatie

Katrien Moens

Manager Duurzaam Ondernemen - Financieel en Operationeel Directeur

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat