Skip to main content

Structureel overleg met gemeentebesturen

Elkaars visie kennen en dossiers belichten vanuit ieders standpunt is een vast topic bij onderlinge ontmoetingen. 
 

Los van elke politieke context verdedigt Voka - KvK Mechelen-Kempen de belangen van haar leden-ondernemingen bij diverse stakeholders, waaronder de gemeenten. Regelmatige overlegmomenten worden daarvoor ingepland.

Contactpersonen

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Astrid Vanbever

Ondernemingsadviseur

Guy Beyens

Senior adviseur