Skip to main content
  • Toekomstindicator: kan Limburg excelleren?

Toekomstindicator: kan Limburg excelleren?

Om de economische gezondheid van de Limburgse fundamenten te beoordelen, gebruikt Voka – KvK Limburg de formule E = TI². De factoren T en I² staan voor talent, innovatie en internationalisering. De Toekomstindicator gaat aan de hand van die formule ieder jaar na of Limburg economisch kan excelleren in de toekomst.

In samenwerking met Universiteit Hasselt en meer bepaald prof. dr. Mark Vancauteren, hoofddocent economie en beleidsmanagement, werd de methodologie voor de Toekomstindicator ontwikkeld. De gehanteerde onderzoeksmethode laat toe een wetenschappelijk en statistisch correcte socio-economische analyse te maken. Binnen dit werkstuk bekijken we de Limburgse cijfers op zich, maar vergelijken we deze ook met Vlaanderen. Op deze manier krijgen we niet alleen een zicht op de Limburgse evolutie, maar ook op de relatieve positie ten opzichte van Vlaanderen. 

Drie factoren

Onder innovatie verstaan we de veranderingsbereidheid van bedrijven samen met de investeringen die bedrijven doen om de concurrentie voor te blijven. Ook overheidsstimuli voor veranderingsbereidheid vallen hieronder. Ook de opstart van nieuwe bedrijven en het aantal octrooiaanvragen beschouwen we als een uiting van innovatie en wendbaarheid van een regio. 

Onder de noemer internationalisering kijken we enerzijds naar de mate waarin bedrijven internationaal georiënteerd zijn. Anderzijds onderzoeken we in welke mate onze regio aantrekkelijk is voor buitenlandse investeerders. Deze buitenlandse investeringen zijn onder te verdelen in 3 verschillende soorten: uitbreidingen, investeringen in nieuwe locaties en fusies en overnames. 

In het luik talent gaan we na hoe groot de arbeidsreserve is waaruit ondernemingen kunnen rekruteren om hun vacatures in te vullen. Hoe evolueert de verhouding tussen het aantal werkzoekenden en de ontvangen vacatures? De grote instroom van talent op de arbeidsmarkt komt overigens vanuit het onderwijsveld. Levert ons onderwijs voldoende en bekwaam talent aan? Willen we de economische groei veilig stellen dan is er nood aan voldoende handen en hoofden om het werk op kwalitatieve wijze gedaan te krijgen.

Economische groei

In het kader van de Toekomstindicator gaan we ervan uit dat hoe beter een regio scoort op deze drie indicatoren, des te gezonder de basis is voor verdere economische groei. Om in de toekomst sterk te staan als regio moet het met andere woorden de uitdaging zijn om steeds beter te scoren inzake talent, innovatie en internationalisering. Om te weten wat ‘beter scoren’ betekent in dit verband, is het belangrijk inzicht te geven in de verschillende deelindicatoren die aan de basis liggen van deze jaarlijkse Toekomstindicator.  

Toekomstindicator 2018

Toekomstindicator

In september stelden we de nieuwe Toekomstindicator voor in het bijzijn van Vlaams minister Philippe Muyters. Hierin schetsen we een voorzichtig positief toekomstbeeld, hoewel de spanning op de arbeidsmarkt dé uitdaging van de toekomst blijft.