Skip to main content

Diversiteit & anti-discriminatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een te belangrijke problematiek om eenzijdig de ondernemer verantwoordelijk te houden. Daarom moeten we samen zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat discriminatie definitief tot het verleden behoort, want op de arbeidsmarkt van morgen hebben we iedereen nodig. 

Voka is voorstander van meer diversiteit op de werkvloer en pleit daar ook actief voor. Discriminatie kan volgens Voka niet. Ook voor VBO, UNIZO, UCM, UWE, Unisoc, BECI en AGROFront geldt dit.

Samen met hen heeft Voka in juli 2017 een interprofessioneel actieplan opgesteld met betrekking tot diversiteit op de werkvloer. Met dit actieplan willen de interprofessionele organisaties ondernemingen ondersteunen en activeren voor meer diversiteit op de werkvloer en ook wijzen op een positieve aanpak om discriminatie, op welke grond dan ook, te bestrijden. Daarnaast wil men met het actieplan ook inzetten op het sensibiliseren en informeren van werkgevers, op het aanbieden van expertise aan ondernemingen, op meer betrokkenheid van ondernemingen bij monitoring en onderzoek en op nog meer dialoog met instellingen die diversiteit promoten, zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Voor meer informatie, lees het actieplan hier

Ondanks de weerstand tegen mystery calls door de inspectiediensten worden deze mogelijk mits het respecteren van zeer strenge voorwaarden. Zo kunnen inspecteurs enkel mystery calls uitvoeren in uw onderneming als er objectieve aanwijzingen van discriminatie zijn en mits de toestemming van de Arbeidsauditeur of de Procureur des Konings. Voka zal de toepassing op de voet volgen.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt