Skip to main content
  • Spartacus -tramlijn: verbeter ons openbaar vervoer

Spartacus -tramlijn: verbeter ons openbaar vervoer

Reeds vele jaren is er sprake van de komst van een Spartacus-tram die Diepenbeek verbindt met Hasselt en Maastricht. Maar door berichten over zowel tegenslagen als positieve stappen vooruit rond dit dossier, zijn er tot op heden nog vele onduidelijkheden over dit project.

Doel van het Spartacusplan is inzetten op een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk voor heel Limburg. Dit door 3 tramlijnen:

  1. Hasselt-Maastricht
  2. Hasselt – MM
  3. Hasselt – Noord-Limburg 

Huidige stand van zaken voor Lijn 1

In december ondertekenden Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn en Nederlands gedeputeerde Patrick Van der Broek (CDA) een nieuwe overeenkomst voor de Spartacus-tramverbinding. Die zou vanaf 2021 moeten rijden tussen Hasselt en Maastricht.

De eindhalte voor de sneltram zal niet langer aan het treinstation van Maastricht liggen, maar beperkt worden tot het Mosae Forum. In ruil betalen de Nederlandse partners een extra bijdrage van 6 miljoen euro.

De nieuwe tramlijn tussen Hasselt en Maastricht halveert de reistijd tussen de twee steden. Met om het halfuur een tram naar Maastricht, verbetert het openbare vervoer tussen de twee steden sterk. De totale investering van België en Nederland in de sneltramlijn bedraagt zo’n 300 miljoen euro.