Skip to main content
  • SALK: leven na Ford Genk

SALK: leven na Ford Genk

Met het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (afgekort als SALK) engageer de Vlaamse regering zich om in de planperiode 2013-2019 concrete acties en projecten te realiseren die de economische impact van de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers op korte termijn kunnen milderen. Voka - KvK Limburg zetelt in de taskforce van dit actieplan en eist vanuit SERR Limburg een volledige uitvoering van het plan.

Op 24 oktober 2012 maakt Ford Europe de intentie tot sluiting van de Ford-fabriek in Genk bekend, en dit tegen eind 2014. Onmiddellijk daarop richt de Vlaamse Regering de Taskforce Limburg op voor het overleg met alle betrokken niveaus (Vlaams, federaal, provinciaal en lokaal) evenals met de sociaal-economische actoren, over de te nemen acties en maatregelen.

 

Op 9 november 2012 geeft de Vlaamse Regering aan een expertengroep onder leiding van prof. Herman Daems de opdracht om een Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat voor te bereiden. Dat plan heeft van bij de start een tweeledig doel:

 

  1. Onderzoeken met welke acties er op korte termijn extra tewerkstelling gecreëerd kan worden, zodat het banenverlies door de sluiting van Ford Genk en een aantal toeleveranciers zo goed mogelijk opgevangen kan worden;
     
  2. Onderzoeken met welke maatregelen op langere termijn het economisch weefsel van Limburg structureel versterkt kan worden.
     

Dit expertenrapport werd opgeleverd aan de Vlaamse Regering op 1 februari 2013.
 

Op 16 juli 2013 werd vervolgens het SALK-uitvoeringsplan goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In dit uitvoeringsplan staat concreet welke initiatieven de Vlaamse regering zal nemen op korte en lange termijn en wat de randvoorwaarden zijn om SALK tot een goed einde te brengen.

 

Voka – KvK Limburg en SALK

Voka - Kvk Limburg lanceerde in het kader van SALK verschillende projecten om de Limburgse ondernemers te ondersteunen en te stimuleren. Een overzicht: 

  • Transitie naar gespecialiseerde logistiek

Voka – Kamer van Koophandel Limburg wil samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg Limburgse bedrijven ondersteunen in de ontwikkeling van nieuwe concepten en bedrijfsmodellen voor e-commerce en e-logistics. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op een brede sensibilisering rond e-commerce en e-logistics bij Limburgse bedrijven.

  • Internationaal ondernemen

Ook vanuit het expertisecentrum Internationaal Ondernemen worden er projecten ondernomen om Limburg economisch te stimuleren. Deze projecten hebben als doel om de Limburgse bedrijven met exportpotentieel te sensibiliseren, te overtuigen en te ondersteunen in het aanboren van internationale markten. Dit gebeurt onder meer aan de hand van collectieve sessies (Duitsland medtech, Duitsland food) of workshops (ExportLABs).