Skip to main content
  • Ruimtelijke ordening in Limburg

Ruimtelijke ordening in Limburg

Voka – KvK Limburg heeft oog voor onze economie én onze ecologie. Daarom pleit het voor gezond verstand wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen op vlak van ruimtelijke ordening.

Drie voorbeelden:

Kristalpark, Lommel

LRM en het Autonoom Gemeentebedrijf Lommel willen op het Kristalpark te Lommel een industriegebied - het grootste zonnepark van de Benelux realiseren. Het equivalent van 25.000 gezinnen kan dan genieten van hernieuwbare energie. Goed voor onze economie én goed voor onze ecologie weet dan ieder weldenkend mens. Dit is echter buiten enkele natuurverenigingen gerekend. In naam van enkele spinnen tekenden ze protest aan. Voka – Kamer van Koophandel Limburg is dit groen fanatisme dat elke vooruitgang in onze provincie in de kiem wil smoren meer dan beu. 

De plannen voor deze groene energie worden nochtans in nauw overleg met het Agentschap Natuur en Bos gerealiseerd. Bij de planning voor het zonnepark werd  een stuk van ca 11ha (22 voetbalvelden) proactief en vrijwillig gevrijwaard. Er komt een natuurbuffer en op sommige plekken gaan zonnepanelen zelfs in een niet ideale opstelling geplaatst worden zodat de beschermde lentevuurspinnen beter kunnen kruipen.

Uitbreiding H.Essers, Genk

Na de milieuvergunning heeft de deputatie in 2017 beslist om een stedenbouwkundige vergunning aan H.Essers te verlenen om hun uitbreidingsplannen te realiseren. Voka – KvK Limburg is tevreden met deze beslissing. 

Ecologie en economie kunnen hand in hand gaan. H.Essers wil maar liefst 70.000 m² aan magazijnen bijbouwen aan het bestaande terrein in Genk. Ten koste van de 12 hectare bos wordt een boscompensatie van in natura voorzien van meer dan 15 hectare. Ook in het Vijvergebied in Zonhoven wordt een natuurcompensatie voorzien. Naast deze natuurcompensatie is ook de creatie van extra tewerkstelling van groot belang volgens Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg: “Er kan in Limburg bijkomende tewerkstelling gerealiseerd worden en de natuur wordt elders meer dan ruimschoots gecompenseerd. H.Essers is als grootste Limburgse werkgever van cruciaal belang voor onze provincie. Dat zij nu bijkomende tewerkstelling kunnen realiseren is heel goed nieuws voor Limburg en we zijn dan ook tevreden met deze moedige beslissing van de deputatie”.

Ruimtebehoeftepeiler 2015

In 2015 organiseerde Voka – KvK Limburg een diepgaand project in 15 gemeenten om de mismatch tussen vraag en aanbod aan ruimte voor bedrijven in kaart te brengen. Onder de naam “Start to develop – Ruimbehoeftepeiler” begeleidde Voka – KvK Limburg 15 Limburgse gemeentes in het ontwikkelen én optimaliseren van ruimte voor bedrijven.

60% van de Limburgse bedrijven kon in 2015 immers niet meer groeien op de huidige locatie, maar had ook geen concrete uitwijkmogelijkheden. De gemeentes willen graag faciliteren, maar lopen vast in regels en procedures. Samen met Voka – KvK Limburg lanceerden zij een duidelijk oproep om meer flexibiliteit.

Naast een onderzoek naar de ruimtebehoefte van de zittende bedrijven werd ook de match tussen vraag en aanbod geanalyseerd. In het algemeen is er in Limburg een voldoende voorraad aan bedrijfspercelen. Echter, wanneer we dieper inzoomen naar gemeenteniveau zijn er grote tekorten én stellen we een mismatch vast tussen vraag en aanbod.

Belangrijk om te weten is dat 90% van de ruimtevraag in steden en gemeenten van de zittende bedrijven kwam in 2015. Uit onderzoek bleek verder dat 75% van de bedrijven in dezelfde gemeente actief wil blijven. Als je de twee samen neemt, is het als gemeente dus primordiaal om te weten hoeveel én wat voor type uitbreidingsruimte deze bedrijven nodig hebben. De “Ruimtebehoeftepeiler” is uniek omdat het een bottom-up behoeftedetectie doet, iets wat nooit eerder gebeurd is in Limburg.

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo