Skip to main content
  • Ragheno, een nieuwe stadwijk in Mechelen

Ragheno, een nieuwe stadwijk in Mechelen

De stad Mechelen heeft een eerste schets klaar voor de ontwikkeling van de Ragheno-zone, het bijna 78 hectare grote gebied achter het station. De buurt moet de bevolkingsaangroei opvangen, die er de komende 20 jaar staat aan te komen. 
 

<<< Terug naar het overzicht

 

Ragheno, een wijk waar je kan wonen, werken en leven

Ragheno moet een voorbeeld worden van een stadswijk waar je kan wonen, werken en samenleven. Eind 2019 wil de stad een goedgekeurd masterplan hebben. Er zal plaats zijn voor 6.000 bewoners en 140.000 vierkante meter kantoorruimte, een stadspark van 2,5 hectare, veel water en een jachthaven op het voormalige Bommekot.

Vandaag is de Ragheno-site nog ingekleurd als industriegebied. Het grootste deel is in handen van projectontwikkelaars. Bedoeling is om de site terug te brengen tot 140.000 vierkante meter kantoorruimte. De stad moet ook rekening houden met bestaande activiteiten, zoals de Centrale Werkplaats van de NMBS en de hoofdzetels van De Lijn en het Rode Kruis-Vlaanderen.

Voka - KvK Mechelen-Kempen ijvert voor voldoende grond om te ondernemen

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen belooft de plannen verder te bestuderen en van kortbij op te volgen. De bezorgdheid blijft dat er nog voldoende grond moet zijn om te ondernemen. Dat blijft de grootste bezorgdheid van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen.

Eind 2019 hoopt de stad over een goedgekeurd masterplan te beschikken. In het voorjaar van 2022 moet er een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op tafel liggen. Voka is vertegenwoordigd in de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) waar de plannen ook verder besproken worden. 

Ragheno

Contactpersonen

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Astrid Vanbever

Ondernemingsadviseur

Guy Beyens

Senior adviseur