Skip to main content
 • Ontwrichte zone (Limburg)

Ontwrichte zone (Limburg)

Op 30 april 2015 werd Limburg definitief erkend als ontwrichte zone. Dit betekent dat bedrijven die er investeren en extra tewerkstelling creëren, fiscale ondersteuning krijgen. Onder meer het lobbywerk van Voka - KvK Limburg zorgde voor deze maatregel. 

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo's) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Je kan meer informatie over deze maatregel terugvinden op de website van het Agentschap Ondernemen en Innoveren. Daarnaast kan je ook steeds contact opnemen met senne.poelmans@voka.be voor meer informatie. 

Hoe kwam de huidige ontwrichte zone in Limburg tot stand? 

Geografische uitbreiding

Vlaams minister Philippe Muyters, bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, diende in 2016 een voorstel in bij de Vlaamse Regering om een aantal niet gedekte gebieden toe te voegen aan de ontwrichte zones van Genk en Turnhout.

In de afgebakende ontwrichte zones van Genk en Turnhout waren specifieke gebieden niet toegevoegd. Het ging om een aantal businesscentra, incubatoren en brownfieldprojecten. Voka – KvK Limburg heeft sterk gepleit voor deze uitbreiding en juichte ze dan ook toe. Hoe groter de ontwrichte zone, hoe meer bedrijven beroep kunnen doen op deze steunmaatregel.

De vertraging waarmee het dossier vervolgens werd afgehandeld, valt enkel te betreuren. Onder meer een oud samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en het federale niveau gooide immers roet in het eten.

Concreet werd de steunzone uitgebreid met gebieden ingenomen door businesscenters, incubatoren en door gebieden met een brownfieldproject met economische nabestemming. In totaal werd het aantal inwoners binnen de twee steunzones verhoogd met 17.165 inwoners.

Voor Limburg werden volgende gebieden bijkomend toegevoegd aan de bestaande afbakening van de ontwrichte zone:

Businesscenters en incubatoren

 • BioVille - Diepenbeek
 • Microsoft Innovation Center Vlaanderen (MIC) - Genk
 • C-Mine Crib - Genk
 • Houtparklaan – Genk
 • Agropolis – Kinrooi
 • Agora Stayen – Sint-Truiden


Brownfieldprojecten

 • Linkhoutstraat – Lummen
 • Houthalen Grootveld Oud-Gemeentehuis – Houthalen-Helchteren

Uitbreiding in tijd en vennootschap

Het positieve ontwerpadvies van de Raad van State eind 2017 voorzag twee belangrijke additionele wijzigingen voor onze Limburgse ondernemingen. Als Voka - KvK Limb

Het positieve advies van de Raad van State (eind 2017) over het ontwerp van wet strekt er nu toe om een aantal bijkomende wijzigingen aan te brengen in de regeling inzake de steun aan werkgevers die investeringen verrichten in een ontwrichte zone. Voor onze Limburgse ondernemingen gaat het om twee wijzigingen die van belang zijn waar we als Voka – KvK Limburg op gehamerd hebben:

 • Allereerst sprak de Raad van State zich positief uit over het mogelijk te maken dat de steun ook wordt toegekend voor zogenaamde vastgoedvennootschappen. Anders geformuleerd, het wordt mogelijk dat de investering, met als doel de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, wordt verricht door een andere vennootschap van dezelfde groep.
   
 • Ten tweede werd er een positief advies gegeven om de regeling meer flexibel te maken. Dit door de werkgever meer vrijheid te bieden om het vereiste formulier op het tijdstip van zijn keuze in te dienen. Dit moet de effectiviteit en de toegankelijkheid van de steunmaatregel verhogen waardoor werkgevers niet meer worden gedwongen om het aanvraagformulier voor aanvang van de investering in te dienen. Het zal dus mogelijk worden om het ingevulde formulier op een later tijdstip over te maken. Concreet betekent dit dat waar de werkgever voorheen het aanvraagformulier voor de aanvang van de investering moest indienen, hij nu het formulier tot drie maanden na de voltooiing van de investering kan indienen.

De rol van Voka – KvK Limburg 

Als Voka – KvK Limburg hebben we in alle fases van het dossier van de ontwrichte zone sterk gewogen op het beleid. Na de implementatie in 2015 zijn we blijven evalueren en kwamen we tot de conclusie dat er enkele wijzigingen noodzakelijk waren. Die zijn er uiteindelijk gekomen.


In haar huidige vorm hielp de maatregel van de ontwrichte zone binnen Limburg immers reeds 3355 nieuwe arbeidsplaatsen mee creëren. “Tot nog toe maakten bijna 200 Limburgse bedrijven hier reeds gebruik van. Een signaal dat dergelijke fiscale ruggensteun de juiste stimulans is om bijkomende investeringen door te voeren”, zei Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg in mei 2018.