Skip to main content
  • Mobiliteit - regio Mechelen-Kempen

Mobiliteit - regio Mechelen-Kempen

Mobiliteit en alle daarmee gepaard gaande aspecten die een vlotte doorstroming van mensen en goederen bevorderen of hinderen, zijn belangrijke topics voor ondernemingen. 

<<< Terug naar het overzicht

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen kaart de belangen van ondernemers voortdurend aan bij de uiteenlopende instanties die zich bekommeren om de mobiliteit in de ruime regio Mechelen-Kempen.

Mobiliteitsbehoeften die ontstaan en voorstellen voor doorstromings- en ontsluitingswerken die passen binnen een visie op korte of lange termijn, worden voorgelegd aan het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. 

Bovendien vergen de aanpak van missing links, geplande wegenwerken, minderhindermaatregelen en de evolutie van wegenwerken in uitvoering voortdurende opvolging en terugkoppeling naar ondernemingen in de regio.

Contactpersonen

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Astrid Vanbever

Ondernemingsadviseur

Guy Beyens

Senior adviseur