Skip to main content
  • Goedkeuring van de vliegwet

Goedkeuring van de vliegwet

Om een rechtszeker kader voor vluchten op Zaventem te kunnen bieden, is er nood aan een globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten, samen met de goedkeuring van een vliegwet

Daarom pleit Voka voor een globale oplossing waarbij ook de exploitatiebeperkende maatregelen van Brussel, zoals de geluidsnormen en -boetes, geen bedreiging meer vormen voor de operaties op Zaventem. Daarnaast houdt Voka vinger aan de pols en zet het druk bij de Vlaamse partijen voor een structurele oplossing. Voka houdt daarbij het dossier hoog op de agenda en tracht zo de tweede groeimotor (60.000 jobs en 3,2 miljard toegevoegde waarde) veilig te stellen.

De internationale luchtvaart zit in het oog van de corona-storm. Het is één van de meest getroffen economische activiteiten. En de luchtvaartbedrijvigheid zal ook één van de laatste zijn om uit het dal te geraken. Tal van bedrijven actief in de luchtvaart dreigen de eindmeet niet te halen, geveld door het ongeziene gewicht en de duur van deze crisis. Lees de open brief van de Voka-luchthavencommunity.


Luchthavenspecial magazine

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit