Skip to main content
  • Samen Circulair

Samen Circulair

Duurzaam ondernemen is voor Voka Vlaams-Brabant een belangrijke strategische pijler voor elke onderneming. Wie vandaag werk maakt van een doordacht milieubeleid effent het pad voor de volgende generaties. Via het VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen) begeleiden we bedrijven al om duurzame initiatieven te concretiseren aan de hand van SDGs (Sustainable Development Goals). Met Samen Circulair gaan we nog een stapje verder. Tijdens deze masterclass willen we bedrijven helpen bij de ontwikkeling van hun circulair business model.

Samen Circulair

Circulaire economie?

In een circulaire economie streven we er naar om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te behouden. In plaats van schijnbaar waardeloze producten onmiddellijk als afval te categoriseren, denk je na over hoe ze nog een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan onze economie. Je kan dit via verschillende pistes: kritisch bekijken van de herkomst van materialen, grondstoffen herwinnen, levensduur verlengen, deelplatformen​ en ‘product as a service’. 

Op basis van een intakegesprek word je geselecteerd voor deelname en gematched met de juiste groep op basis van sector, regio of specifieke noden. Met telkens hetzelfde doel; het opbouwen van een netwerk waarin jij, als ondernemer, de uitdagingen mee kan aftoetsen en zo tot een optimaal resultaat komt.  

Hoe gaat dit in zijn werk?

We gaan samen met jou aan de slag aan de hand van een mix van on- en offline aanbod, individuele sessies en worksFasen projecthops in groep. 

  • Online video’s: via het digitale platform van Voka worden online video’s ter beschikking gesteld. Deze video’s dienen ertoe om op een efficiënte manier iedere deelnemer de theorie aan te reiken. Dit kan gaan over duurzaam ondernemen, circulaire economie, circulaire businessmodellen, change management, etc. Op deze manier kunnen we tijdens de workshops meteen overgaan naar concrete cases en ervaringsuitwisseling. Op het digitale platform is het bovendien mogelijk om in interactie te treden met de andere deelnemers van je eigen groep, of van de andere groepen die deelnemen aan het traject. 
  • Fysieke groepssessies: tijdens de groepssessies ga je in gesprek met de andere deelnemers en worden ervaringen uitgewisseld, cases bestudeerd, ideeën gechallenged, etc. Hiernaast worden er ook een aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd, om inspiratie te halen bij best practices in Vlaanderen.  
  • Individuele coaching: hier gebeurt het echte denkwerk en het effectieve aanpassen van uw business model op maat. Vanuit de informatie die je uit de video’s en workshops hebt meegenomen, ga je tijdens een 1-op-1 gesprek met een expert uw eigen business model onder de loep nemen. Stap voor stap wordt dit aangepast naar een circulair model, zonder het aspect van ‘change’ uit het oog te verliezen. Want na het traject is het namelijk de bedoeling dat het nieuwe business model effectief ingang vindt in de onderneming. 

Het traject duurt 9 maanden tot 1 jaar. Net omdat we een zekere verandering verwachten, willen we hier ook de nodige tijd voor voorzien. Dit traject wordt over gans Vlaanderen, in iedere Voka-regio aangeboden. Per Voka-entiteit is er een projectverantwoordelijke die als aanspreekpunt dient en ook eerstelijnsadvies kan geven. 

Voor bedrijven die via het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) reeds de titel 'SDG Pioneer' behaalden, kunnen door deelname aan deze masterclass in aanmerking komen voor de titel 'SDG Champion'. 

Interesse om deel te nemen?

Samen gaan we voor een circulaire toekomst. Wens je hier deel van uit te maken? Neem dan met ons contact op en wij plannen met jou een gesprek in. Tijdens dit gesprek toetsen we uw vragen, noden en verwachtingen af, om nadien de juiste match te maken met een groep van ondernemers die samen met jou het transitietraject doorlopen.  

Vul het formulier in, en u zal door één van onze regionale contactpersonen gecontacteerd worden.  

Meer info?

Contact

Astrid De Man

Duurzaam Ondernemen

Full bio of Astrid De Man

Bie Gielen

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Full bio of Bie Gielen

Sophie Dings

Milieu en Duurzaam Ondernemen

Full bio of Sophie Dings