Skip to main content
  • De verstrenging van de loonnorm

De verstrenging van de loonnorm

De federale regering heeft de loonnormwet van 1996 hervormd. De nieuwe loonnormwet is strenger door de ingebouwde veiligheidsmarge, automatisch correctiemechanisme en conservatieve inschattingen. Daarnaast laat deze wet de sociale partners toe om voor een periode van twee jaar de maximaal toegestane gemiddelde loonsverhoging voor werknemers vast te leggen. Het doel van de norm is om een te sterke stijging van de loonkosten tegen te gaan, om zo de concurrentiekracht van onze economie te verhogen. 

Ondanks de werking van de automatische index, lopen we het risico op ontsporingen. Een plotse versnelling van inflatie kan de loonkostenhandicap altijd opnieuw vergroten. De nieuwe wet herstelt niet de volledige loonkostenhandicap, toch voorkomt ze dat die verder uit de hand loopt. Volgens Voka is dit een goede zaak want het dringt al jaren aan op een loonnorm die onze concurrentiepositie bewaakt.

De zwakke schakel blijft het automatische loonindexeringsmechanisme dat te allen tijde gegarandeerd wordt. Voka volgt dit op de voet op en dringt aan op een snelle overheidstussenkomst wanneer de automatische indexering onze concurrentiepositie weer ondergraaft. En als loonindexeringen elkaar te snel opvolgen zal Voka pleiten voor een indexsprong en verdere aanpassingen aan het indexmechanisme.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt