Skip to main content
  • Aw Haven

Aw Haven

Alfaport Voka is het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen–Waasland. Alfaport Voka streeft naar een toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve en duurzame Antwerpse haven met het oog op een duurzame verankering van tewerkstelling en toegevoegde waarde in de haven. 

Arbeidsmarkt & talent

Het vinden van goede arbeidskrachten blijft een grote zorg van de privébedrijven in de haven. Alfaport Voka werkt mee aan verschillende initiatieven om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Innovatie in de haven

Alfaport Voka ziet een belangrijke opportuniteit om via betere informatie-uitwisseling tussen verschillende spelers de efficiëntie van operaties in de haven te verbeteren. Alfaport Voka wil deze innovaties stimuleren door verschillende partijen samen te brengen.

Omgeving & duurzaamheid

Alfaport Voka zet zich samen met het bedrijfsleven in voor de duurzame ontwikkeling van de Antwerpse haven met nadruk op een correct evenwicht tussen de economische, sociale en milieuontwikkeling van de haven.

Ontwikkeling van de haven

Om als haven haar plaats op het wereldtoneel te vrijwaren, pleit Alfaport Voka voor het blijvend inzetten op ruimte voor ontwikkelingen en investeringen. In 2019 werd 11,87 miljoen TEU containers maritiem overgeslagen in de haven van Antwerpen. Verschillende prognoses voorspellen dat met de huidige containeroverslagcapaciteit tegen het einde van dit decennium de kritische drempel zal bereikt worden. Er is dus nood aan extra containerbehandelingscapaciteit in de Antwerpse haven. Alfaport Voka was één van de betrokken partijen die inspraak kregen in het Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen om een zo breed mogelijk gedragen oplossing te vinden.

Toegankelijkheid

De Antwerpse haven moet vlot bereikbaar zijn en blijven via zowel haar voordeur, de Westerschelde als haar achterdeur, de vlotte multimodale verbindingen naar het hinterland. Dit is cruciaal om zowel de bestaande activiteiten op lange termijn te verzekeren, als om toekomstige ontwikkelingen toe te laten. Dit kan enkel door middel van een combinatie van het optimaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur en het tijdig voorzien van nieuwe infrastructuur. Daarnaast is ook een betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening essentieel.

Douane & trade facilitation

Binnen de context van globalisering is het belang van de logistieke dienstverlening sterk toegenomen. Producenten volgen hun logistieke keten op de voet en doen er alles aan om vertragingen hierin te voorkomen. Elke schakel in het logistieke proces moet bijdragen aan een vlotte doorstroming van de goederen. Vandaar ook het belang van een goed werkende douane. Alfaport Voka verzorgt de coördinatie en opvolging van alle voor de haven van Antwerpen belangrijke douanedossiers.

Contactpersoon

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport

Kom meer te weten over Alfaport Voka

Ga naar onze community
CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans