Skip to main content
  • Audit nautische keten

Audit legt verbeterpunten bloot

Audit Vlaanderen heeft zijn audit van de nautische keten afgerond. Deze doorlichting had de bedoeling na te gaan hoe de nautische keten werkt en waar er mogelijke verbeterpunten zijn, zodat ze ook in de toekomst robuust genoeg is om de te verwachten toenemende complexiteit op de Schelde op te vangen. Alfaport-Voka was hierbij nauw betrokken.

Uit de audit bleek dat de nautische keten goed functioneert, maar dat er nog heel wat verbeterpunten mogelijk zijn om haar meer slagkracht te geven. Deze verbeterpunten situeren zich onder meer in een overkoepelende beheersstructuur, een betere planning, een betere voorspelling van de trafiek, de nood aan kwaliteitsmonitoring en een betere resourceplanning van en door de ketenpartners.

Alfaport-Voka roept alle actoren op om deze audit ernstig te nemen en de aanbevelingen als een blauwdruk te beschouwen voor een meer betrouwbare, transparante en efficiënte nautische keten.

Het eindrapport van deze audit vindt u hier.

Lees meer in ONDERNEMERS.

Stephan Vanfraechem en Eddy Wouters