Skip to main content
  • Home
  • Arbeidsmarkt & talent
Alfaport

Alfaport Voka

Onderdelen van Alfaport Voka

Alfaport Voka

Arbeidsmarkt & talent

Het vinden van goede arbeidskrachten blijft een grote zorg van de privébedrijven in de haven. Alfaport-Voka werkt mee aan verschillende initiatieven om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.

Arbeidsmarktbevraging

Tweejaarlijks organiseert Alfaport-Voka een arbeidsmarktbevraging samen met Platform Industrie binnen Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Deze enquête bevraagt de hr-verantwoordelijken van een paar honderd ondernemingen in de Antwerpse haven over het aantal te verwachten vacatures én de desbetreffende functieprofielen. De resultaten hiervan vormen de basis voor de verdere acties die worden uitgestippeld binnen de hr-werkgroepen van Alfaport en het Platform Industrie.

Talentenstroom en Havencentrum Lillo

Alfaport-Voka neemt ook een actieve rol op als verbinding tussen de private bedrijven en initiatieven als Talentenstroom en het Havencentrum van Lillo. Werkgevers vinden soms moeilijk kandidaten met de juiste kennis van haven en logistiek. Talentenstroom helpt mee geschikte logistik bedienden te vinden. Met een ruim aanbod aan opleidingen op maat, kunnen kandidaten de juiste competenties aanleren. het Havencentrum daarentegen wil jongeren inspireren en de haven van Antwerpen echt leren kennen. Zo ontdekken de jongeren welke toekomstmogelijkheden de haven hen biedt. Vanuit de werkgeverskant helpt Alfaport mee de betrokkenheid van het bedrijfsleven te verhogen.

Employer Branding

De Antwerpse havengemeenschap ging afgelopen jaar op zoek naar een sctorgebonden 'employer branding', een gemeenschappelijk werkgeversmerk, om de haven als sector aantrekkelijker te maken. Om een effectieve employer branding op gemeenschapsniveau te kunnen realiseren, vond de havengemeenschap antwoorden op vragen zoals: Wat is er zo leuk aan werken in de haven? Hoe onderscheiden we ons als haven van andere sectoren? Waarom moet een student of een werkzoekende kiezen voor een job in de haven? Hoe gaan we die studenten of werkzoekenden bereiken?

Havenarbeid

Alfaport streeft naar een rechtszekere en flexibele havenarbeidsorganisatie. Sinds de Europese Commissie in 2014 een procedure van ingebrekestelling tegen België opstartte, kwam van de actualisering van de havenarbeidsorganisatie in een stroomversnelling. Na een intensief overlegproce tussen de sociale partners, werd in de zomer van 2016 een voorakkoord afgesloten tussen de sociale partners en minister Kris Peeters. Dit akkoord maakt het - afhankelijk van de goedkeuring van Europa - mogelijk om erkende havenarbeiders aan te werven buiten de bestaande pool. Een verkorte procedure om af te wijken van de vastgelegde ploegsamenstellingen werd afgesproken. Wel blijven we bezorgd over de logistieke arbeid in de havens, die op dezelfde manier moet kunnen verlopen als gelijkaardige activiteiten buiten de haven, zodat de haven beter kan inspelen op de wijzigende marktomstandigheden.

Recent nieuws

Contactpersoon

Sarah Hanegraef

Adviseur Talent en Communicatie Alfaport

Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD Worx
Tormans_Corporate partner