Skip to main content
  • Arbeidsmarkt & talent

Het vinden van goede arbeidskrachten blijft een grote zorg van de privébedrijven in de haven. Alfaport Voka werkt mee aan verschillende initiatieven om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. 

Alle nieuwsberichten van Alfaport Voka kan u hier terug vinden. 

Arbeidsmarkt & Talent

Digitale competentiebarometer

Een arbeidsmarktbevraging in de vorm van de competentiebarometer werd eerder uitgevoerd in 2013 en 2015 en peilde naar een breed scala aan personeelsbehoeften, competenties en wervingscriteria voor een aantal profielen. 

In samenwerking met het bedrijf Txtgain (spin-off van de UA) werd een tool ontwikkeld die geautomatiseerd en in real time een idee geeft van het aantal vacatures, welke profielen gezocht worden etc. Dit gebeurt aan de hand van scraping van een aantal sites (zoals VDAB, Indeed en Randstad). 

Tijdens de HR werkgroep in mei 2019 werd deze geautomatiseerde versie voorgelegd aan enkele HR-medewerkers van bedrijven uit de haven. Deze zagen het nut wel in van deze manier van data verzamelen. Opzet is deze competentiebarometer en de tendensen die eruit vooruitkomen 2/jaar voor te leggen aan de werkgroep HR van Alfaport Voka. De duizenden vacatures worden in realtime gerangschikt volgens sector, jobprofiel, gevraagde diploma’s, vereiste competenties en ook postcodes. Op die manier is er op elk moment een objectief en haarscherp beeld van de arbeidsmarkt en de opleidingsbehoeftes in de regio.

Havencentrum Lillo

Het havencentrum plant op termijn een verhuis naar de Droogdokkensite. Deze verhuis is gepland in 2023. Ondertussen wil men het huidige havencentrum vernieuwen om er een aantrekkelijk en hedendaags belevingscentrum te creëren. Deze nieuwe insteek zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven worden opgezet en bestaande initiatieven geschrapt of vernieuwd worden. De bedoeling is om een grondig vernieuwd aanbod uit te werken dat een antwoord biedt om de hedendaagse noden. 

Vanaf de zomer van 2019 wordt de gelijkvloerse verdieping van het bestaande Havencentrum stuk per stuk gerenoveerd. Dit proces zou volledig voltooid moeten zijn tegen medio 2021. Dit wordt op een moderne manier aangepakt met bv applicaties, VR, AR,… Ook e-commerce komt hier duidelijk aan bod omdat dit nauw aansluit bij de leefomgeving van jongeren. Deze proefopstelling kan worden meegenomen naar het nieuwe Havencentrum op de Droogdokkensite. 

Alfaport Voka is vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het Havencentrum en volgt op die manier dit dossier verder op. 

Talentenstroom

Na een rondgang georganiseerd bij de leden van Talentenstroom over toekomstige focus en visie, werd de werking van Talentenstroom opgedeeld in kerntaken uitgevoerd door het team van Talentenstroom onder leiding van de coördinator, en de projectmatige werking waarbij de partners van Talentenstroom projecten kunnen trekken. 

Aan de hand van een sectorfoto en alle informatie die voorhanden is bij de verschillende partners zal Talentenstroom een centraal, digitaal informatieplatform worden waar jongeren, werkzoekenden en geïnteresseerde werknemers alle informatie vinden over werken in de haven. Hierbij wordt verwezen naar verschillende partners in verband met opleidingen, vacatures,… Omdat er in Antwerpen een grote jeugdwerkloosheid is, zal er vanuit Talentenstroom in verschillende acties de focus worden gelegd op werkzoekenden tot 26 jaar. 

Ook het versterken van het imago van de haven zal mee in de scope worden opgenomen, in samenwerking met de partners zoals bijvoorbeeld Alfaport Voka. Zo werd er in de zomer 2019 een onderzoek uitgevoerd naar het imago van de haven als werkgever bij jongeren en heeft er in februari een brainstorm plaatsgevonden met een gespecialiseerd bureau om de communicatie naar millenials toe op punt te zetten. 

Er wordt gekeken naar een bredere invulling van het havengebied (ook linkeroever) en werken in de haven waarbij in de toekomst niet enkel op logistieke bedienden zal worden gefocust, maar ook de noden zullen worden gemeten van alle beroepen in transport en logistiek. Het is de bedoeling dat Talentenstroom hierbij kan doorverwijzen naar de juiste partner en niet voor elke nood een specifieke actie zal opzetten. Zo zal er een nauwere samenwerking worden opgezet tussen Talentenstroom en Talentenfabriek (technische profielen) om op deze noden te kunnen inspelen.

In het nieuwe havenbelevingscentrum op de Droogdokkensite zal een fysiek infopunt van Talentenstroom worden voorzien, zodat bezoekers met extra vragen over werken in de haven onmiddellijk de juiste informatie kunnen verkrijgen. 

Alfaport Voka zal in de toekomstige werking van Talentenstroom een actievere rol opnemen in de organisatie van jobbeurzen. Gezien de acute nood aan het invullen van vacatures lijkt dit de activiteit met de hoogste toegevoegde waarde voor de leden van Alfaport Voka.

12 september 2019 werd het jobfestival ‘Voet aan wal’ georganiseerd in kader van het bredere havenfestival ‘Part Of Antwerp’. Zanzibar zorgde voor de operationele organisatie. Talentenstroom, Talentenfabriek en Alfaport Voka stonden samen in voor de communicatie naar bedrijven en werkzoekenden. 40 bedrijven konden kennismaken met meer dan 300 werkzoekenden in een uniek kader. ‘Voet Aan Wal’ was geen klassieke jobbeurs, maar een dag met workshops, foodtrucks, een interactieve havensimulatie in Lego en een HR-backstage. De deelnemende bedrijven en werkzoekenden waren zeer enthousiast en zagen potentiële matches om de openstaande vacatures in te vullen. Ook in 2020 zal er een editie van het jobfestival worden georganiseerd. 

Op 12 februari 2020 organiseerden RAFC en Port of Antwerp samen een jobbeurs in het Bosuil-stadion. Samen met Talentenstroom en Talentenfabriek informeerde Alfaport Voka heel wat werkzoekenden over job- en opleidingsmogelijkheden in de Antwerpse haven. Het was een zeer geslaagde eerste editie.
 

Employer Branding

Alfaport Voka nam het initiatief om een employer branding campagne uit te werken voor de haven van Antwerpen. 


De site ‘www.jobsindehaven.be’ bevat testimonials rond een aantal functies in de haven en links naar de vacaturewebsites van bedrijven. De site is live gegaan in april 2018 en vormde het startsein voor de lancering van de campagne, ook via social media. Ondertussen bevat de site links naar de vacatures van 40 bedrijven. 

Op social media worden vacatures, ambassador movies, events,… gedeeld om volgers warm te maken om te komen werken in de haven. 

Om nog meer mensen te bereiken werd de campagne in 2019 3 keer gedurende een week (april, september en december) vertoond in de cinema (Kinepolis en Sinescoop) en 4 keer een week (april, juni, september en december) tijdens Trends op ATV. In 2020 werd ervoor gekozen om de campagne niet in de cinema of op ATV te vertonen.

Sinds februari 2019 loopt de campagne ‘jobs in de haven’ ook via Instagram. De opzet van deze pagina is om werknemers uit de haven de Instagram pagina te laten overnemen (onder beheer van Alfaport Voka) zodat ze foto’s van hun werkplek, uitleg over hun functie, uitzicht, after work, evenementen, … kunnen delen om zo een leuk beeld te geven (op een laagdrempelige manier) van werken in de haven. Ook in 2020 zijn er al verschillende bedrijven die hebben toegezegd om de pagina over te nemen.  

HR projecten

Alfaport Voka organiseert samen met Voka verschillende HR projecten.

In 2019 begon de opstart van de HR-Break. In mei werd de eerste sessie georganiseerd in Kontich en in oktober volgt de tweede in Temse. De opzet is om hr-medewerkers aanmoedigen om kwalitatief te netwerken en kennis te delen rond cases. Met de HR-Break willen we kruisbestuiving stimuleren over verschillende sectoren heen. In 2020 zullen er 2 sessies worden georganiseerd, waarvan de eerste in maart ingepland staat.

In 2019 werd een HR congres georganiseerd door Voka. In 2020 zal dit herhaald worden. Alfaport Voka wordt betrokken bij het uitwerken en organiseren van dit congres.

Alfaport Voka maakt deel uit van het kernteam dat de opzet van een vrouwennetwerk in de haven wil uitwerken. Op 18 februari werd een tweede event georganiseerd rond het topic efficiënt en doeltreffend netwerken.

Alfaport Voka, Randstad en een aantal bedrijven uit de Antwerpse haven zullen starten met een piloottraject voor een bedrijfsoverschrijdend traineeship voor hoogopgeleide profielen uit algemene richtingen. Het gaat om een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma voor starters met geen of beperkte ervaring. Daarbij doorlopen die gedurende een jaar de volledige logistieke keten. De trainee zal dus wisselen van bedrijf én opdracht. De keuze voor een piloottraject met slechts een aantal bedrijven en een tweetal starters zorgt ervoor dat het traineeship volledig op punt kan worden gesteld, voordat dit sectorbreed kan worden gedragen.
 

Havenarbeid

Alfaport Voka streeft naar een rechtszekere en flexibele havenarbeidsorganisatie. Sinds de Europese Commissie in 2014 een procedure van ingebrekestelling tegen België opstartte, kwam van de actualisering van de havenarbeidsorganisatie in een stroomversnelling. Na een intensief overlegproce tussen de sociale partners, werd in de zomer van 2016 een voorakkoord afgesloten tussen de sociale partners en minister Kris Peeters. Dit akkoord maakt het - afhankelijk van de goedkeuring van Europa - mogelijk om erkende havenarbeiders aan te werven buiten de bestaande pool. Een verkorte procedure om af te wijken van de vastgelegde ploegsamenstellingen werd afgesproken. Wel blijven we bezorgd over de logistieke arbeid in de havens, die op dezelfde manier moet kunnen verlopen als gelijkaardige activiteiten buiten de haven, zodat de haven beter kan inspelen op de wijzigende marktomstandigheden.