Skip to main content
  • Antwerpen/Haven: Meestoofbrug vanaf 4 juni twee weken afgesloten

Antwerpen/Haven: Meestoofbrug vanaf 4 juni twee weken afgesloten

Op 4 juni start het Havenbedrijf met asfalteringswerken van het wegdek aan de Meestoofbrug ter hoogte van de Boudewijnsluis. De brug – die de Scheldelaan verbindt – wordt twee weken afgesloten voor alle verkeer. Op 15 juni wordt de brug opnieuw opengesteld.

De aard van de werken laat niet toe dat de brug wordt gebruikt. Er is een omleiding voorzien via de Boudewijnbrug. Als de Boudewijnbrug open staat voor het scheepvaartverkeer, kan autoverkeer met een maximale hoogte van 2m70 omrijden via sluisdeur 1. Dit is echter niet toegestaan voor vrachtverkeer.

Bij een openstaande Boudewijnbrug wordt het vrachtverkeer volledig gesperd. Lange wachttijden zijn hierdoor mogelijk. 

Meer info vindt u hier.