Skip to main content
  • Antwerpen/Haven: Dijkwerken Scheldelaan tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

Antwerpen/Haven: Dijkwerken Scheldelaan tussen Fort Sint-Filips en Lillo van start

In de Antwerpse Haven zijn op 5 maart langs de Scheldelaan voorbereidende werken gestart voor de dijkverhogingen in het kader van het Sigmaplan. Half april leggen de Vlaamse Waterweg en het Havenbedrijf tussen Fort Sint-Filips en Lillo een verhoogde dijk en een pijpleidingenstrook aan. Fietsend woon-werkverkeer wordt vanaf april omgeleid.

Het Sigmaplan wil Vlaanderen beter beveiligen tegen overstromingen. Daarbij worden de dijken op 11 meter hoogte gebracht. Eerder gebeurde dat al tussen het Noordkasteel en Fort Sint-Filips. Nu is het gedeelte tussen Fort Sint-Filips en Lillo aan de beurt. De werken starten op twee plaatsen aan de Scheldedijk langs de Scheldelaan: ter hoogte van Total en Covestro. Er wordt ook een pijpleidingenstrook van 21 meter breed aangelegd tussen de dijk en de Scheldelaan.

Omleiding voor fietsers

Fietsers zullen tijdens de werken in de omgeving van Total moeten omrijden. Op 5 maart is gestart met de aanleg van een tijdelijk fietspad. Half april starten de eigenlijke werken aan de waterkeringsmuur. Fietsers rijden dan om langs de Scheldelaan. De werken zullen tot het najaar van 2019 duren.

Meer info vindt u hier