Skip to main content
  • Antwerpen/E19: 10 dagen beperkte doorgang aan knooppunt Antwerpen-Noord vanaf 6 juli

Antwerpen/E19: 10 dagen beperkte doorgang aan knooppunt Antwerpen-Noord vanaf 6 juli

Op 6 juli 2018 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met onderhoudswerken op de E19 ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord (A12/E19) in de richting van Nederland. Het verkeer beschikt er tot 16 juli over slechts twee versmalde rijstroken. Er wordt verkeershinder verwacht.

AWV Legt tot 16 juli op de rechtse rijstrook een nieuwe fundering en top- en onderlaag in asfalt aan. Op de middelste rijstrook wordt enkel een deel van de toplaag in asfalt vernieuwd.
Tijdens de werken blijven er overdag tenminste twee (versmalde) rijstroken beschikbaar in elke richting. Om dit mogelijk te maken zal er gewerkt worden met tijdelijke doorsteken in de middenberm die het verkeer naar de andere zijde van de snelweg leiden. De werken op de E19 worden tijdens de zomermaanden uitgevoerd om de hinder voor het woon-werkverkeer en het vrachtverkeer zo klein mogelijk te houden. Daarnaast zal er ook tijdens een groot deel van het bouwverlof in juli doorgewerkt worden om de duurtijd van de werken zo kort mogelijk te houden.
 

Meer info