Skip to main content
  • Antwerpen: wijziging werfzones Noorderlijn op Eilandje uitgesteld naar midden oktober

Antwerpen: wijziging werfzones Noorderlijn op Eilandje uitgesteld naar midden oktober

Pas begin de tweede helft van oktober vat een nieuwe fase aan op werfzone Eilandje van de Noorderlijn. De geplande fasewissel op het Eilandje kan niet doorgaan op 5 oktober. Extra werkzaamheden en herstellingen aan nutsleidingen schuiven de planning twee weken achteruit. De werken duren tot april 2017.

In de week van 17 oktober start een nieuwe fase aan op werfzone Eilandje van de Noorderlijn. De Van Meterenkaai, Tavernierkaai en Rijnkaai beschikken dan over hun definitief wegdek waardoor de aanleg van de trambedding van start kan gaan. Ook in de Bataviastraat, Sint-Laureiskaai en Sint-Pietersvliet wijzigen dit najaar de werfzones.

Momenteel werken De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Antwerpen op het Eilandje aan de verlenging van tramlijn 7 naar de nieuwe keerlus in de Bataviastraat. De aannemer is nog volop bezig met het aanleggen van de nieuwe rijweg op de Rijnkaai en het aanpassen van het kruispunt met de Brouwersvliet. Deze werken lopen eind september af. Midden oktober wijzigt de werfsituatie. Maar voor deze fase kan starten, moeten eerst de sporen op het kruispunt Rijnkaai met de Amsterdamstraat worden aangelegd. Het stuk tramlijn dat van de Rijnkaai de Amsterdamstraat indraait, is zopas in aanleg. Daardoor is de Amsterdamstraat niet toegankelijk vanaf de Rijnkaai tot midden oktober 2016.

Nieuwe werfzone van midden oktober 2016 tot april 2017

In de week van 17 oktober 2016 verschuift de werfzone naar de zijde van de Schelde. Daar werkt de aannemer aan de trambedding en het nieuwe voet- en fietspad. De werken zullen in de loop van april 2017 worden afgerond. Het autoverkeer op dekaaienrijdt tijdens deze werken over de definitieve rijweg. In beide richtingen is er dus een rijstrook beschikbaar. Fietsers kunnen gebruik maken van het tijdelijke fietspad langsheen de Kaaien. De bussen 17 & 291 hebben tijdelijk hun eindhalte in de Brouwersvliet. Ze rijden dus niet naar hun eindhalte aan de Rijnkaai. De haltes ‘Tavernierkaai’ en ‘Rijnkaai’ worden niet bediend tijdens de werken.

Tot november 2016 blijft de aannemer aan de oostzijde van de Bataviastraat werken. Daar werkt hij aan de riolering, de voetpaden en de parkeervakken. In november verschuift de werfzone naar de westzijde van de straat en starten de werken aan de keerlus. Op dat moment is de rijweg aan de oostzijde beschikbaar en is er opnieuw verkeer vanuit de Nassaustraat naar de Bataviastraat mogelijk. Vanaf november 2016 is de rijweg aan de oostzijde beschikbaar en is er opnieuw verkeer vanuit de Nassaustraat naar de Bataviastraat mogelijk. De rijweg aan de westzijde is vanaf dan afgesloten.

De aannemer werkt in deze fase ook verder aan de heraanleg van de Sint-Laureiskaai. Hier komt nieuwe riolering en worden tramsporen aangelegd. De Sint-Laureiskaai is tijdens de werken afgesloten.

De werken in de Sint-Pietersvliet duren nog tot het einde van dit jaar. Hier worden de oude tramsporen aangesloten op de nieuwe sporen op de Rijnkaai. De Sint-Pietersvliet is tussen de Lange Schipperkapelstraat en de Van Meterenkaai afgesloten voor autoverkeer. Verkeer met bestemming de Sint-Pietersvliet wordt vanaf de kaaien omgeleid via de Zakstraat en de Lange Koepoortstraat. Wie vanuit de Sint-Pietersvliet naar de kaaien wil rijden, rijdt via Klapdorp en het Falconplein naar de Brouwersvliet.

Meer info en bereikbaarheidskaarten op //www.noorderlijn.be/bereikbaarheid#eilandje