Skip to main content

Elia start werken Scheldelaan en Kruisweg (1)

Op 6 maart 2017 start Elia met werkzaamheden op de Kruisweg in de Antwerpse Haven. Deze werken kaderen in de aanleg van het hoogspanningsnet onder de rijweg. Vanaf dan verandert ook de verkeerssituatie op de Kruisweg. Midden maart starten de werken op de Scheldelaan.

Elia start met het plaatsen van de signalisatie, de opbraak van de rijweg en het graven van de sleuven in de Kruisweg. De verkeerssituatie wijzigt. Verkeer van Lillo richting Berendrecht blijft mogelijk. Het verkeer van Berendrecht naar Lillo wordt omgeleid via de Antwerpsebaan. Midden maart starten de werken op de Scheldelaan.

Midden maart 2017 start Elia ook met het opbreken van de rijweg van de Scheldelaan en het graven van de sleuven waarin de hoogspanningskabels zullen worden aangelegd. Vanaf 27 februari zal er wel al enige activiteit van de aannemer op de Scheldelaan te zien zijn. Er worden voorbereidende werken uitgevoerd zoals het plaatsen van de signalisatie, het uitvoeren van lokale boringen, het plaatsen van buizen aan de bedrijven en het sonderen van nutsleidingen.

 

Verkeerssituatie Scheldelaan wijzigt ook op Scheldelaan

Vanaf midden maart wordt zowel ter hoogte van Zandvliet als onder het Sluizencomplex gelijktijdig gewerkt. Boven het sluizencomplex en op de linkerarm blijft verkeer in beide richtingen mogelijk. Het verkeer beschikt over één rijstrook in elke rijrichting. Onder het sluizencomplex blijft verkeer richting Lillo/Antwerpen altijd mogelijk. Dit verkeer beschikt over beide rijstroken. Lokaal verkeer richting Zandvliet is beperkt mogelijk afhankelijk van de fase van de werken. Van midden maart tot midden augustus 2017 kan het verkeer tussen het complex R2-Scheldelaan (Lillo) en de toegangsweg van Vesta Terminal nog in beide richtingen rijden.

 

Aparte busbaan voor collectief vervoer

Wanneer de verkeerssituatie wijzigt, wordt er een aparte busbaan voorzien voor het collectief vervoer zodat de bussen vanaf het complex R2-Scheldelaan (Lillo) richting Zandvliet kunnen blijven rijden op de Scheldelaan. Hierover zijn afspraken gemaakt met de uitbaters van collectief vervoer en de bedrijven die vergund werknemersvervoer organiseren.

 

Meer info over faseringen en omleidingen vindt u hier.

Er is door AWV ook een bereikbaarheidsadviseur aangesteld: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0477 477 476

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans