Skip to main content

Beveren/Waaslandhaven: heraanleg complex Waaslandhaven-Noord start midden april

Vanaf half april 2017 starten de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord (R2). De verhoogde rotonde zal vervangen worden door een lichtengeregeld verhoogd kruispunt. Zo kan het verkeer in de toekomst vlotter afgewikkeld worden. De werken duren tot eind 2018.   

Om de groei van het Antwerpse Havengebied in goede banen te leiden, wordt de weginfrastructuur in Waaslandhaven‐Noord (R2) grondig aangepakt. De huidige rotonde, die de Liefkenshoektunnel, de Beverentunnel, de Keteldijk en de Kieldrechtsluis met elkaar verbindt, wordt omgevormd. Er komen 2 maal 3 rijstroken en een pechstrook, in combinatie met verkeerslichten om het verkeer zo efficiënt mogelijk te regelen. Aan beide zijden worden kruispunten voorzien met de op- en afritten van de R2 (Ploegweg/Oudedijk en Sint-Antoniusweg/Keteldijk). 

In de eerste fase tot en met het najaar van 2017 is de hinder beperkt. Wanneer de werken starten in april zal het verkeer op de R2 over versmalde rijstroken moeten. De inrichting met 2x2 rijstroken in elke richting op de R2 blijft behouden. Ook het op- en afrittencomplex blijft toegankelijk.

De R2 zelf zal tijdens de werken een aantal weekends afgesloten zijn. Het verkeer zal op dat moment via het op- en afrittencomplex worden geleid. De exacte data van deze afsluitingen zijn nog niet gekend en zullen vooraf gecommuniceerd worden door de wegbeheerder. 

Ernstige verkeershinder is volgens de huidige planning pas te verwachten vanaf maart 2018.

Meer informatie vindt u op www.werkenwaaslandhavennoord.be