Skip to main content
  • Antwerpen: Van de Wervestraat vanaf 24 april enkelrichting tot begin juni

Antwerpen: Van de Wervestraat vanaf 24 april enkelrichting tot begin juni

Op 24 april is Eandis gestart met voorbereidende werken voor de aanleg van de Noorderlijn. Daardoor is de Van de Wervestraat en een deel van de Van Maerlantstraat enkelrichting naar het zuiden. De werken moeten afgerond zijn voor de knip van de Leien begin juni 2017.

 

Vanaf juni 2017 starten de Noorderlijn werken op de Italiëlei. Hiervoor worden er nog heel wat nutsleidingen, waaronder gasleidingen, elektriciteits- en telefoonkabels, verlegd naar de Van de Wervestraat. Naast de hoofdwerken in de Van de Wervestraat worden er in Ellermansstraat, de Van Aerdtstraat en de Vondelstraat doorsteken onder de rijweg voorzien voor de leidingen.

 

Omleiding voor het autoverkeer naar het zuiden

Van de Ellermanstraat tot aan de Olijftakstraat is er enkelrichting op de Van de Wervestraat en Van Maerlantstraat

Omleiding voor het autoverkeer naar het noorden

Vanuit de Van Maerlantstraat gaat het via de Olijftakstraat naar de Leien. Vanuit de Ellermanstraat gaat via de De Pretstraat en de Van Aerdtstraat naar de Leien. Autoverkeer kan de werf kruisen aan de Van Aerdtstraat.

De werken moeten afgerond zijn voor de knip van de Leien begin juni 2017.

Meer info en omleidingskaarten vindt u hier.

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans